Lisenspakker og priser

Lisenspakker og priser

Det er nødvendig å aktivere en lisenspakke for å få tilgang til rapporter i takseringsverktøyene. 

Kjøp av lisens gir tilgang til alle rapporter man har aktive sertifikater for.

Se etter handlekurv til høyre på førsteside i E-tiq. Seksjonen er inndelt i "Kjøp lisenser" og "Mine lisenser".

Under "Kjøp lisenser" velger du ønsket lisenspakke og eventuelt bestiller tilleggsprodukter. Lisenspakken blir aktivert direkte etter bestilling. Faktura sendes i etterkant av bestilling.

Ved bestilling av lisenser i butikkløsningen i E-tiq, får du tilgang til både E-tiq og Webtakst. Da kan du bruke systemene på tvers og ved alle rapporter du genererer, blir det talt som en rapport.

Oppgradering av lisenspakker kan gjøres ved behov, og/eller Verdi NTFS vil informere når det nærmer seg oppgradering av lisenspakke. Dette skjer automatisk når rapportantallet nærmer seg neste nivå, såfremt det ikke er kjøpt for Fri bruk.

Vi oppfordrer likevel til at du oppgraderer til den pakken du trenger med en gang til hva du anslår du vil bruke gjennom året. Det går dog ikke an å nedgradere en pakke.

Slik bestiller du ønsket lisenspakke

 1. Velg lisenspakke
  For å få tilgang til rapportene i E-tiq og Webtakst må du først velge ønsket lisens for året. Velg mellom:
  - Liten, inntil 50 rapporter per år,
  - Medium; inntil 100 rapporter per år,
  - Stor; inntil 150 rapporter per år,
  - Fri bruk; over 150 per år.
 2. Programvare etableringskostnad er kun for nye medlemmer og er en engangskostnad.
 3. Velg tilleggsprodukter
  Velg ønskede tilleggsprodukt (eksempelvis Eiendomsverdi, SVEA Finans, Ambita Infoland eller Holtes Prisbase). Bestilling av lisenser knyttet til eksterne tjenester vil kreve behandlingstid.
 4. Rapportene kan brukes fritt mellom systemene E-tiq og Webtakst.
  Har du valgt Liten, Medium eller Stor lisespakke vil du bli varslet før det er tomt, slik at du kan oppgradere til en annen lisenspakke.
  Det vil ikke bli refundert for lisenspakker som ikke er benyttet. 

Sist oppdatert 16.12.2019