Norconsult AS

Norconsult AS

Norsk takst har inngått samarbeidsavtaler med Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS), noe som gir deg tilgang til kalkulasjonssystemer og andre produkter fra NoIS.

Se nedenfor for informasjon om de rabatterte tjenestene. Ta gjerne kontakt med NoIS for ytterligere informasjon.

Norsk Prisbok

 • Verdens første oppslagsverk med byggepriser, carbon footprint og livssykluskostnader (LCC)
 • Lærebok i bygningsøknomi, med modellprosjekter, elementer og priser
 • Tilgjengelig på mange plattformer (Papir, Web og mobil/nettbrett)
 • Mer enn 6 000 brukere
 • Egen supportkanal

Norconsult tilbyr også Norsk Prisbok som en konsernlisens til større kunder, med fritt bruk i organisasjonen til en fast pris i året, men her må det gjøres individuelle vurderinger siden det ikke finnes en egen prisliste på denne typen avtaler. Årsaken til dette er at det er store variasjoner i brukeromfanget på større kunder. 

ISY Calcus for tidligfase kalkyler

 • Byggherrens kalkyleverktøy
 • Fagsystem for kostnadsstyrt prosjektutvikling
 • Analysemodell for tre analyser - kostnad, LCC og CO2
 • Modellprosjekter, elementer og prislinjer klar til bruk
 • Modul for Usikkerhetsanalyse
 • Modul for BIM/IFC-filimport og grafisk visning av modell
 • Egen supporttjeneste

ISY Byggoffice

 • Entreprenørens kalkyleverktøy
 • Effektivt for anbudsregning, kalkyler og innkjøp (UE)
 • Fleksibelt system. Kan tilpasses alle brukermiljø
 • Database med rapporter og utskriftsfunksjoner
 • Egen innkjøpsmodul for innhenting av priser fra underentreprenører. Kan knyttes opp mot ISY Anbudsweb
 • Egen produksjonsmodul for å følge opp økonomien i prosjektene
 • Egen supporttjeneste med høy kompetanse og bransjeerfaring

ISY Anbudsweb

 • Tilleggstjeneste til ISY ByggOffice
 • Webtjeneste for utsending av prisforespørsler til underentreprenører
 • Enkel i bruk, raskt å sette opp forespørsler
 • Enkelt for UE å gi pris - direkte i Anbudsweb eller last ned grunnlaget og kalkulere det i eget system
 • Motta tilbudene i ISY ByggOffice, sammenstill og overfør UE-priser til kalkyle
 • Løsningen har full støtte for både eksport og import gjennom NS 3459
 • Kvalitessikre leverandører opp mot Startbank

Priser

Produkter Kostnader for anskaffelse inkl. rabatt Årlige vedlikehold/abonnement inkl. rabatt Rabattstørrelse i %
Norsk Prisbok:    
Webutgave m/app eller bok kr. 1 489,-  35 % 
Pris pr. tilleggsbruker/produkt* Kr. 806,-  35 % 
    
ISY Calcus    
Singellisens/enbruker Kr. 10 950,-  20 % 
Tobrukerlisens Kr. 16 800,-  20 % 
Bim-modul singellisens Kr. 2 400,-  20 % 
ISY Calcus serverlisens Kr. 22 750,-  Kr. 14 985,-  35 %/10 % 
Bim-modul serverlisens Kr. 5 560,-  Kr. 5 560,-  20 % 
    
ISY ByggOffice:    
Hovedbruker kalkyle + innkjøp Kr. 17 600,-  Kr. 7 500,-  20 % 
Tilleggsbrukere Kr. 6 000,-  Kr. 4 950,-   
ISY Anbudsweb*** - Kr. 12 000,-   
    
Kurs**:      
Åpne kurs pris pr. deltaker Kr. 4 410,-    10 % 
Bedriftsinternt tilpasset kurs, pris pr. dag  Kr. 21 250,-    15 % 

Alle priser er eks. mva. Prisene indeksreguleres normalt i januar hvert år. Rabatter gis prosentvis basert på gjeldende prisliste.

* Pris pr. tilleggsbruker/ produkt gjelder for de som har kjøpt Norsk Prisbok web og ønsker en tilleggsbruker eller papirutgaven.
** Gjelder kurs som er relatert til overnevnte produkter.
*** ISY Anbudsweb prises etter omsetning i bedriften:
       - Fra 150 mill. i omsetning i bedriften: kr. 100 pr. omsatte mill. i årlig vedlikehold.
       - Under 150 mill i omsetning i bedriften: kr. 12.000 i årlig vedlikehold

Bestilling

Norsk Prisbok bestilles på følgende måte:

 1. Bestilling gjøres via https://www.norskprisbok.no/Order.aspx
 2. For å motta Norsk takst sin rabatt, legg inn følgende kampanjekode i bestillingen: NORTAKST2019 (koden aktiveres når alle forhold er avklart og avtalen er signert)
 3. Velg produkt - abonnement eller bok - og antall
 4. Motta brukernavn og passord pr. e-post - og Norsk Prisbok web er klar til bruk. Ved bestilling av Norsk Prisbok papirutgave, så vil denne umiddelbart sendes i posten etter at ordre er registrert.

Årlige oppdateringer: Norsk Prisbok Web oppdateres to ganger i året, mens bok/papirutgaven oppdateres én gang i året.

Vilkårene tilbys til nye kunder, mens det for eksisterende kunder som betaler en årlig vedlikeholdspris ihht. til standard prisliste, kan det kjøpes flere produkter til rabattert pris.

Demonstrasjon av ISY Calcus og ISY ByggOffice

Ved ønske om demonstrasjon av disse produktene, ta kontakt med Jonny Roth på 913 69 339 eller epost jonny.roth@norconsult.com for nærmere avtale. Demonstrasjoner gjennomføres via Skype.

Produktinformasjon

Norsk Prisbok web
ISY Calcus
ISY ByggOffice
ISY Anbudsweb
Kurskalender

Support og brukerstøtte

Supporttelefon for alle nevnte produkter: 67 57 15 30

Supportinfo:
Norsk Prisbok - support.prisbok@nois.no | Tlf 67 57 15 30
ISY Calcus - support.calcus@nois.no | Tlf 67 57 15 30
ISY ByggOffice - support.byggoffice@nois.no | Tlf 406 24 333

Kurs

Åpne dagskurs i Sandvika

 • Det holdes jevnlige dagskurs i de ulike løsninger. For å få rabatt på kursplasser oppgis denne referansen i tekstfeltet: Norsk takst (gjelder kun kurs i ISY Calcus og ISY ByggOffice. Kursene avholdes i Sandvika
 • Deltakerne booker selv plass på åpne kurs i ISY Calcus eller ByggOffice ved å gå inn på denne lenken: https://www.nois.no/kurs-og-seminar/kursplan

Bedriftsinterne kurs

 • Ved ønske om et tilpasset kursopplegg, ta kontakt med Jonny Roth på 913 69 339 eller epost jonny.roth@norconsult.com for nærmere avtale
 • Bedriftsinterne kurs kan avholdes i NoIS' lokaler i Sandvika eller kundens lokaler - da vil eventuelle kostnader for reise og oppholde komme i tillegg til kursavgiften

Ved spørsmål kontakt Jonny Roth på telefon 913 69 339 eller epost jonny.roth@norconsult.com

Sist oppdatert 16.12.2019