Eiendomsverdi - verdivalidering

Eiendomsverdi - verdivalidering

Som tidligere kommunisert har Norsk takst i samarbeid med Eiendomsverdi, tilrettelagt for at bankene nå kan validere takster fra Webtakst og E-tiq i bankenes saksbehandlingssystem på lik linje med e-takst fra eiendomsmeglere.

Produktet takstmenn lager er det samme som før – men det er nå likestilt med meglernes e-takster i bankens system. Dette setter krav til kvalitet i vurderingene som gjøres av markedsverdien

Hvorfor validering av takster?

For bankene har det vært viktig med e-takst fordi bankene gjennom sitt system i Eiendomsverdi får analysert og validert dataene i verdivurderingen (e-taksten) meglerne lager. Dette inkluderer prosentvis avvik fra Eiendomsverdis estimater og en rekke tilleggsopplysninger og analyse hentet fra Eiendomsverdis database.

Denne funksjonaliteten har vært så viktig for bankene at mange ikke lenger har villet akseptere verdi- og lånetakster fra sertifiserte takstmenn. Det har vært uakseptabelt for takstbransjen at andre vurderinger skal foretrekkes fremfor takster. I samarbeid med Eiendomsverdi lanseres nå valideringsfunksjon så alle banker nå kan validere takster fra webtakst og Etiq i sine saksbehandlingssystem på lik linje med e-takst fra meglere.

Vi oppfordrer alle til å se på videoen som forklarer mer om hvordan tjenesten fungerer.
Se video her: 

Når lanseres systemet?

Systemet går live nå og du trenger ikke foreta deg noe som bruker annet enn å levere nøyaktige og faglig gode markedsverdivurderinger. Eiendomsverdi informerer om tjenesten til markedet og bankene, og selv om ordningen går live gjør vi oppmerksom på at det nok kan ta noe tid før alle bankansatte lokalt kjenner til ordningen. Opplever du dette, ber vi deg ta kontakt med support@eiendomsverdi.no 

Koster det noe?

Nei, dette er en integrert funksjon inkludert i datapakken.

Hvilke rapporter kan bankene nå validere?

Disse rapportene kan bankene verdivalidere mot Eiendomsverdi:
- Alle tilstandsrapporter med verdi
- Alle verditakster for bolig
(Verdivurdering fra Webtakst er foreløpig ikke tilgjengelig hos bankene, men er i prosess)

Verdivalidering 

Andre spørsmål til Norsk takst; kontakt support på itsupport@norsktakst.no

 

Sist oppdatert 16.12.2019