Et utfordrende utviklingsår

Et utfordrende utviklingsår

Første året i vår nye takstorganisasjon har på mange måter vært et mellomår hvor de eksisterende fagsystemene har blitt vedlikeholdt i vente på et nytt felles system. Norsk takst, programutviklere og takstmenn jobber sammen på spreng for å få på plass det nye systemet så raskt som mulig. 

Det har vært krevende å utvikle et nytt fagsystem og samtidig vedlikeholde og oppgradere eksisterende systemer. Fokuset er nå primært på å få ferdigstilt det nye og fremtidsrettede fagsystemet, og samtidig sørge for en så smidig overgang som mulig for alle medlemmene.

I løpet av 2019 skal Norsk takst ta fagsystemene et nytt steg inn i fremtiden, men frem til det skjer er det fortsatt E-tiq og Webtakst som vil være primærverktøyene for taksering.

 


Lisenspakker For 2019

Lisenspakker for 2019

Året 2018 har lært oss at utviklingen av et nytt og mer helhetlig fagsystem er kostnadskrevende om det skal gjøres i et tempo som gir raske nok resultater.

Når Regjeringen nå har foreslått å regulere innholdet i tilstandsrapporter brukt ved boligsalg må vi også være klare til å levere disse så raskt som mulig, og samtidig sikre nødvendig kvalitet.

Det var vanskelig å forene de to prismodellene ved sammenslåingen. De fleste brukerne endte med lavere kostnader og dette gav mindre ressurser til utvikling. Det er derfor besluttet at lisensprisene må økes noe, for å sikre nødvendig framdrift i utviklingen. Det lanseres imidlertid flere lisenspakker å velge mellom, slik at prisøkningen fordeles jevnere.

Fra 1. januar må det bestilles ny årlig lisenspakke og evt tilleggsprodukter for å kunne bruke Webtakst og E-tiq. Det vil også bli sendt ut en egen e-post med priser og informasjon om hvordan lisensene kjøpes.

Les mer om priser og lisenspakker her

 

 

Frivillig Eiendomsverdi

Frivilling tilgang til Eiendomsverdi

For 2019 blir det valgfritt kjøp av tilgang til Eiendomsverdi, og det legges til rette for at takstmenn uten lisens på fagsystemene også kan kjøpe tilgang. For å få prisen som er fremforhandlet av Norsk takst, må tilgangen kjøpes i butikkløsningen. Tilgang gis deretter forløpende via E-tiq og Webtakst. Vi minner om at brukertilgangen i henhold til Eiendomsverdis brukervilkår er personlig og at den ikke kan deles med andre.

Eiendomsverdi leverer tilgang til Norges beste boligdatabase, og har for medlemmer av Norsk takst nå utvidet med eiersøk slik at man kan søke på navn og fødselsdato. Det vil derfor bli lettere å finne riktig eiendom som skal takseres og eventuelle tilleggsparseller.

På nyåret lanseres også Verdivalidering av verditakster utført i våre systemer. Bankene kan da validere og bruke takster på samme måte som de i dag benytter e-takst. Med dette kan medlemmer av Norsk takst fortsette å være en aktør for leveranse av verditakster til alle norske banker. Dette kan bidra til å styrke verditakstens posisjon.

Se brukerveiledning

 

 Takstnoekkelen Fakturering Og SkadesystemNytt Fagsystem

Takstnøkkelen, fakturering og NITO takst skadesystem

Dagens situasjon med fire fagsystemer er ikke holdbar hverken teknisk, sikkerhetsmessig eller økonomisk. Det er derfor vedtatt at Takstnøkkelen avvikles fra 1.2.2019 og at NITO Takst skadesystem avvikles så tidlig som mulig i 2019.

Takstnøkkelen avsluttes for produksjon av takster, men det tilbys en sluttlisens som installeres en gang, og programmet kan da brukes som arkiv. Sluttlisensen blir tilgjengelig for kjøp fra 1. februar 2019. Egen oppfølging til de som bruker Takstnøkkelen er iverksatt for å få til en god overgang til E-tiq eller Webtakst. Fakturasystemet i Takstnøkkelen fases samtidig ut, da det ikke kan oppdateres og nødvendigvis ikke vil tilfredsstille de krav som stilles ved fakturering.

For å kunne tilby et alternativ har Norsk takst tegnet fordelsavtaler med tre fakturatilbydere som tilbyr moderne og oppdaterte systemer for fakturering. Du kan du lese mer om disse her.

Skadesystemet som NITO Takst utviklet er det også besluttet å legge ned, da det ikke er regningssvarende å drive systemet med det rapportomfanget som genereres. Det blir likevel mulig å benytte systemet en tid ut i 2019, og alle brukere av systemet vil få personlig oppfølging for overføring til nytt system før det fases ut.

Send gjerne inn innspill 

Nytt fagsystem

I løpet av 2019 lanseres det nye fagsystemet som skal erstatte E-tiq, Webtakst og de øvrige systemene som utfases allerede nå. Utviklingen har pågått en stund, og selve rammeverket er satt. Målet er å utvikle et system med høy fleksibilitet og med fokus på kvalitet og effektivitet, og det er allerede nedsatt grupper som arbeider med det faglige innholdet.

Vi vil i løpet av 2019 komme med gradvis mer informasjon om utviklingen og fremdriften i prosjektet. Prosjektet er godt i gang og både utviklere og faggrupper arbeider intenst for å få systemet klart så tidlig som mulig. Dessverre vil det likevel være flere systemer og rapportformer i omløp en liten periode til. Det gjenstår også å gi systemet et eget navn som passer for et fremtidsrettet og moderne fagsystem.

Sist oppdatert 16.12.2019