Tror el-kontroll blir mer etterspurt

Markedet for el-kontroll med termografi kommer til å vokse i årene fremover, spår Gunnar Flataukan (41). Han ser medlemskapet i Norsk takst som en nyttig plattform for å ta del i denne utviklingen.

Grundige el-kontroller med måling av varmegang er foreløpig mest etterspurt i næringslivet, som må følge pålagte forskrifter om dette. Vi får stadig flere slike oppdrag, sier Flataukan, som er daglig leder i Elsikker AS i Trondheim. Han tror etterspørselen etter kontroller vil øke også for boliger.

Den nye boligsalgsrapporten omfatter en sjekk av det elektriske, så innfasingen av denne kan få stor betydning. I vårt firma vurderer vi nå å ansette flere folk, og å etablere oss på flere steder enn i dag.

For tiden har Elsikker tre ansatte fordelt på Trondheim, Smøla og Hamar, men tjenestene tilbys allerede til kunder i store deler av landet. Firmaet ble etablert i 2010, og kom inn i Norsk takst da Elsikkerhetsforbundet ble oppløst og medlemmene i stor grad sluttet seg til Norsk takst i 2013.

Norsk takst er synlig og relevant i næringspolitisk sammenheng, og kan være en nyttig arena for faglig fellesskap. Jeg ser også et potensial i tilbudene om kurs og etterutdanning i regi av Norges Eiendomsakademi, sier Flataukan, som både har elektro- og databakgrunn.
Uavhengigheten er avgjørende i arbeidet med el-kontroll og el-taksering, mener han.

Når det gjelder boliger har de aller fleste større eller mindre el-feil. Våre oppdragsgivere skal vite at det ikke er noen kobling mellom oss og de som har utført det elektriske arbeidet, eller eventuelt de som håndterer et salg. Vi står for en upartisk og faglig vurdering, og det gir trygghet.

Jevnlig oppdager el-kontrolløren feil som kan gjøre alvorlig skade, og som kan utgjøre fare for både mennesker og bygninger. Når slike feil påvises og deretter rettes kjennes arbeidet virkelig meningsfullt. Da gjør vi en forskjell, og har en god dag på jobben. 

Bli medlem i Norsk takst du også

Sist oppdatert 29.08.2018