Valgte spesialisering på næringseiendom

Økende etterspørsel fra store eiendomsaktører utvider markedet for næringstakstmenn, ifølge Grete Lier Jamissen. Men kravene til dokumentert kompetanse er høye.

Interessen for næringseiendom er stor, og behovet for profesjonelle analyser og verdivurderinger øker tilsvarende. Også utenlandske investorer ser til Norge, og trenger et godt grunnlag for å ta beslutninger, sier Grete Lier Jamissen, leder for avdeling verditaksering i firmaet Prosjektforum AS i Sarpsborg.

Med bakgrunn som ingeniør og solid erfaring fra boligtaksering valgte hun for fire år siden videreutdanning i taksering av næringseiendom i regi av NEAK. Studiet ivaretar kravene som er definert av den internasjonale takseringsorganisasjonen Tegova (The European Group of Valuers Associations).

Dette er viktig fordi det innen næringsbygg og større eiendomsporteføljer skjer mange og store grenseoverskridende transaksjoner. Internasjonaliseringen har økt behovet for takstfaglig samordning.

Spesialiseringen gjorde det mulig for henne å sertifisere seg som REV-takstmann, som betyr Recognized European Valuer. I Norge er det bare Norsk takst som kan gi slik sertifisering. REV-ordningen begynner nå å få fotfeste i Norge, og kvalitetsstempelet etterspørres i økende grad av eiendomsbransjen.

I tillegg til eiendomsutviklere er bankene en viktig kundegruppe. De ønsker verdivurderinger som grunnlag for sikkerheten de skal stille, og rekvirerer taksttjenester mye oftere enn før. Også kommunene ber om bistand, ikke minst i forbindelse med tomtereguleringer, sier Grete Lier Jamissen.

Ved siden av det bygningstekniske er finansielle beregninger sentrale. Takstmannen må kunne analysere leieinntekter, kontantstrømmer, driftsforhold og øvrige elementer som kan forutsi graden av lønnsomhet.

Vi samarbeider med krevende kunder og må levere kvalitet. Samtidig er næringseiendom et veldig spennende område, hvor det ofte dreier seg om meget store verdier.

Prosjektforum har 11 ansatte og bistår med bygge- og prosjektledelse, byggekontroll, konsulentbistand, eiendomsutvikling og taksering. I tillegg til firmajobben er 55-åringen avdelingsleder for Norsk takst i Østfold.

Det er en aktiv lokalforening. Oppslutningen om møter og aktiviteter er økende, ikke minst fra de yngre, som opplever at Norsk takst kan tilby et godt og bredt fagmiljø, sier Grete Lier Jamissen. 

Sist oppdatert 29.08.2018