Ser stort marked i forsikring

Det kan bli økt behov for uavhengige vurderinger fra skadespesialiser i årene som kommer, mener Anders Eik, som selv jobber i forsikringsbransjen.

Rollen som nøytral, faglig tredjepart er minst like viktig som før. Jeg både håper og tror at samarbeidsflaten mellom forsikringsselskapene og takstbransjen vil utvides, sier 29-åringen.


Han er skadeforebygger og teknisk inspektør i Knif Trygghet Forsikring. Det betyr at han jobber både med rådgivning for å redusere risiko, og skadebehandling når ulykken først er ute.

Forsikringsbransjen kunne unngått en del tvistesaker hvis en objektiv takstmann hadde blitt koblet på fra start. Riktig oppgjør og faglig utbedring er viktig ved forsikringsmessige skader. Å overlate arenaen til et skadesaneringsselskap er ikke alltid best, og det tror jeg stadig flere innser, sier Anders Eik.

Han har erfaring fra begge leire. I flere år jobbet han som fukttekniker og avdelingsleder innen skadesanering, men ble også tidlig interessert i taksering. Med bakgrunn som byggmester gjennomførte han kurs i grunnleggende taksering, bygningsfysikk og skadetaksering i regi av Norges Eiendomsakademi.

Sett utenfra opplevde jeg at NEAK og Norsk takst står for seriøsitet og tyngde, og mange jeg snakket med hadde samme inntrykk. Også sertifiseringssystemene bidrar til kvalitet, så for meg ble Norsk takst det naturlige ståstedet. Det valget er jeg fortsatt veldig fornøyd med.

Til Knif kom han i begynnelsen av 2014, med «medlem av Norsk takst» bak stillingsbetegnelsen.


Knif Trygghet Forsikring er et nisjeselskap som tilbyr forsikringsløsninger til kristne organisasjoner og trossamfunn. I tillegg kan ansatte, tillitsvalgte og frivillige i kristen-Norge tegne forsikring i selskapet.

Det er en spennende portefølje å jobbe med. Ikke minst fordi kirkelig eiendom har et stort innslag av antikvariske og verneverdige bygninger. Det er mye å ta hensyn til, og inspirerende at arbeidet har et innslag av å ta vare på viktig kulturarv, sier Anders Eik.

 

Sist oppdatert 29.08.2018