Regelverk

Organisasjonens lovverk er utviklet og profesjonalisert gjennom nesten 60 år, og dagens regelverk er delt inn i tre: lover, vedtekter og etiske regler.

Lover

Lovene regulerer organisasjonens funksjon. Hvem som kan være medlem. Hvem som har stemmerett og hvem som er valgbar. Hvilke organer vi trenger for å fungere som en rasjonell organisasjon og hvor de ulike beslutningene fattes i organisasjonen.

Vedtekter

Vedtektene regulerer forholdet mellom organisasjonen på den ene siden og det enkelte medlemsforetak og den enkelte takstmann på den andre. Det vil i hovedsak bety at medlemmet eller takstingeniørens "status" i forhold til Norsk takst, sertifikater for ulike områder, fullmektigordninger og lignende, reguleres i vedtektene.

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for takstingeniører adresserer de etiske spørsmålene knyttet til takstingeniørens virksomhet og gjelder som et kollektivt regelverk for alle som sertifiserer seg i organisasjonen.

Regelverk som adresserer takstmannens virksomhet

I tillegg vil det alltid eksistere ulike regelverk som adresserer takstingeiørenes virksomhet, som for eksempel rutinene som er beskrevet i Håndboka eller instrukser knyttet til enkelte rapportformer og oppdragstyper. Dette er en del av regelverket som kontinuerlig tilpasses de aktuelle markedene.

Sist oppdatert 19.06.2022