Søknadsskjema for TRV-godkjenning

Norsk takst er akkreditert for å utstede godkjenning som TEGoVA Residential Valuer (TRV). Dette er den fremste godkjenning for verdivurderere av boligeiendom på europeisk nivå, og det stilles krav til både erfaring og kunnskap. www.tegova.org

Det bekreftes at jeg:

  • er sertifisert for Verditaksering av bolig og er tilknyttet et medlemsforetak av Norsk takst. 
  • har aktivt taksert boligeiendommer de 6 siste årene.
  • har utarbeidet minimum 12 rapporter pr. år de siste 2 årene.
  • har fulgt obligatorisk etterutdanning på minimum 20 timer pr. år.
  • tillater Norsk takst, om nødvendig, å be om ytterligere informasjon vedr. min kompetanse og utdanning
  • har gjennomført EVS-kurs. *)

*) FRITAK fra EVS-kurset gis til de som har;

  • gjennomført TRV-kurs i 2017-2018 
  • har gjennomført MER-kurs modulene 1-5 i perioden 2012-2016
  • har bestått NEAK-eksamen på studiet Verditaksering av næringseiendom (fra og med kullet Vår 2013 og frem til i dag).

Påmelding til EVS-kurs via www.neak.no 

 

Fyll inn adresser på 12 eiendommer du har verditaksert.

Last opp PDF-kopi av 2 av rapportene.

 

Informasjon om søker
Referanserapport 1
Referanserapport 2
Øvrige referanserapporter

Sist oppdatert 29.08.2019