Krav til sertifisering

Krav til sertifisering

Det er kun takstutdanningen godkjent av Norsk takst som kvalifiserer til sertifisering i Norsk takst. Takstutdanningen tilbys gjennom Norges Eiendomsakademi (NEAK).

For å sertifiseres i Norsk takst må du være tilknyttet et registrert foretak og tilfredsstille kravene som stilles i forbundets vedtekter. I tillegg må Norsk taksts andre krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt. Nedenfor finner du kravene til sertifisering. 

Søk medlemskap her

Eksamen med karakteren C eller bedre er et generelt krav på alle studiene ved Norges Eiendomsakademi. Studenten er selv ansvarlig for å søke om godkjenning av studiepoeng i høgskolesystemet.

Bolig (verdi)

Med bakgrunn som Mesterbrev (bygg, tømrer, mur), Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering
 • Verditaksering av boliger

Bolig (tilstand)

Med bakgrunn som Mesterbrev (bygg, tømrer, mur), Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering
 • Verditaksering av boliger
 • Tilstandsanalyse av boliger
 • Gjennomført Våtromskurs; Grunnmodul og Modul C, samt prosjektoppgave.

Skade 

Med bakgrunn som Mesterbrev (bygg, tømrer, mur), Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt og Ansatt i forsikringsselskap (Minimum 5 års erfaring + bygningsteknisk utdanning på fagbrevnivå), må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering
 • Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn
 • Gjennomført Våtromskurs; Grunnmodul og Modul C, samt prosjektoppgave.

Skjønn 

Med bakgrunn som Mesterbrev (bygg, tømrer, mur), Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt og Ansatt i forsikringsselskap (Minimum 5 års erfaring + bygningsteknisk utdanning på fagbrevnivå), må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering
 • Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn

Næring

Med bakgrunn som Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt, Siviløkonom, Eiendomsutvikler (bachelor).
Mesterbrev (bygg, tømrer, mur) må i tillegg ha sertifisering/utdanning innen Bolig (verdi).

 • Innføring i taksering
 • Verditaksering av boliger
 • Taksering av næringseiendom

Landbruk

Med bakgrunn som: Agronom, Agrotekniker, Skogtekniker,  Sivilagronom, Forstkandidat eller Skogingeniør,må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering
 • Verditaksering av landbrukseiendommer

For takstmenn sertifisert for Verditaksering av bolig eller Taksering av næringseiendom er det ikke krav til utdanningen nevnt i første avsnitt (Agronom, Agrotekniker osv.), men disse må ha erfaring tilsvarende 5 års full gårdsdrift. Erfaringen kan opparbeides over mer enn 5 år. Jobb som avløser eller andre mindre engasjementer anses ikke tilfredsstillende.

Taksering av teknologi og spesialområder

Med bakgrunn i relevant utdanning på det aktuelle området på bachler- eller masternivå må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering

Sist oppdatert 30.01.2020