Krav til sertifisering

Krav til sertifisering

Det er kun takstutdanningen godkjent av Norsk takst som kvalifiserer til sertifisering i Norsk takst. Takstutdanningen tilbys gjennom Norges Eiendomsakademi (NEAK).

For å sertifiseres i Norsk takst må du være tilknyttet et registrert foretak og tilfredsstille kravene som stilles i forbundets vedtekter. I tillegg må Norsk taksts andre krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt. Nedenfor finner du kravene til sertifisering. 

Eksamen med karakteren C eller bedre er et generelt krav på alle studiene ved Norges Eiendomsakademi. 

Bolig (verdi)

Med bakgrunn som Mesterbrev (bygg, tømrer, mur), Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering
 • Verditaksering av boliger

Bolig (tilstand)

Med bakgrunn som Mesterbrev (bygg, tømrer, mur), Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering
 • Verditaksering av boliger
 • Tilstandsanalyse av boliger
 • Gjennomført Våtromskurs; Grunnmodul og Modul C, samt prosjektoppgave.

Skade 

Med bakgrunn som Mesterbrev (bygg, tømrer, mur), Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt og Ansatt i forsikringsselskap (Minimum 5 års erfaring + bygningsteknisk utdanning på fagbrevnivå), må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering
 • Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn
 • Gjennomført Våtromskurs; Grunnmodul og Modul C, samt prosjektoppgave.

Skjønn 

Med bakgrunn som Mesterbrev (bygg, tømrer, mur), Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt og Ansatt i forsikringsselskap (Minimum 5 års erfaring + bygningsteknisk utdanning på fagbrevnivå), må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering
 • Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn

Næring

Med bakgrunn som Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt, Siviløkonom, Eiendomsutvikler (bachelor).
Mesterbrev (bygg, tømrer, mur) må i tillegg ha sertifisering/utdanning innen Bolig (verdi).

 • Innføring i taksering
 • Verditaksering av boliger
 • Taksering av næringseiendom

Landbruk

Med bakgrunn som: Agronom, Agrotekniker, Skogtekniker,  Sivilagronom, Forstkandidat eller Skogingeniør,må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering
 • Verditaksering av landbrukseiendommer

For takstmenn sertifisert for Verditaksering av bolig eller Taksering av næringseiendom er det ikke krav til utdanningen nevnt i første avsnitt (Agronom, Agrotekniker osv.), men disse må ha erfaring tilsvarende 5 års full gårdsdrift. Erfaringen kan opparbeides over mer enn 5 år. Jobb som avløser eller andre mindre engasjementer anses ikke tilfredsstillende.

Taksering av teknologi og spesialområder

Med bakgrunn i relevant utdanning på det aktuelle området på bachler- eller masternivå må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering

Sist oppdatert 14.09.2020