En sterk posisjon

Tilhørighet i Norsk takst gir viktige fortrinn når en kunde velger takstmann. Bransjeorganisasjonen har en sterk posisjon, og markedet vet at medlemskapet er et kvalitetsstempel.

Takstmenn i Norsk takst er foretrukket i markedet

Mange eiendomsmeglere, boligkunder, bedrifter, gårdbrukere og forsikringsselskaper foretrekker takstmenn fra Norsk takst. Vi har den beste og mest omfattende utdanningen og stiller høye krav til jevnlig, faglig oppdatering. Det bygger tillit og styrke.

I Norsk takst inngår du i et solid, faglig nettverk. Du blir også en del av en sterk merkevare, bygget gjennom aktivt og synlig samfunnsengasjement.

Forbundet er tydelig og synlig tilstede på mange, viktige arenaer: I media, i dialog med politikere og myndigheter, og i næringsfora der bransjerelaterte spørsmål blir drøftet. Det gir resultater og øker kjennskapen til bransjens samfunnsrolle og verdibidrag.

En plass i den store sammenhengen

Også internasjonalt har Norsk takst en solid plass, og representerer bransjen i takstorganisasjonene TEGoVA og IVSC. Vi fanger tidlig opp trender og utviklingstrekk, og gir samtidig Norge en stemme i utforming av morgendagens takseringsbransje på verdensbasis. 

Omdømme

Med moderne profilartikler og god, intern informasjonsstrøm legger vi grunnlaget for at også du som medlem blir en synlig og sterk aktør i den norske takstbransjen. Dine behov og interesser er retningsgivende for arbeidet vårt. Vårt felles omdømme skal også være en styrke for den enkelte.

Søk medlemskap

Sist oppdatert 25.11.2020