Best på dataverktøy og fagmiljø

Takstmenn i Norsk takst har tilgang til et spesialutviklet verktøy for dataregistrering og rapportering. En egen servicetelefon står til disposisjon for faglig diskusjon.

Bransjens ledende verktøy for utarbeidelse av takster

Dataverktøyene er spesialutviklet for å tilfredsstille de varierte og spesialiserte behovene takstrapporteringen krever. Verktøyene gjør det mulig å utføre hvert enkelt oppdrag effektivt, både under befaring og utarbeidelse av etterfølgende rapport.

Systematikken gjør det lett å finne frem til alle opplysninger i etterkant. Oppbyggingen er rasjonell og tidsbesparende.Det er også enkelt å dele informasjon med kolleger, enten det gjelder enkeltoppdrag eller systematisk fellesarkivering i et kontorfellesskap, der også kunderegister og fraselager kan inngå.

QR-kode

Alle rapporter leveres med QR-kode, som gir bedre sikring mot manipulering og misbruk i etterkant. E-tiq tilbyr også egne befaringsløsninger for nettbrett. Disse krever ikke tilgang til internett, og er velegnet for bruk også i områder uten dekning. Registrerte opplysninger synkroniseres enkelt med systemet i etterkant av befaringen.

Tilgang på faglig telefontjeneste

Medlemmer i Norsk takst har dessuten tilgang til en egen telefontjeneste når behovet for faglig diskusjon eller bistand melder seg. Fagtelefonen betjenes av svært erfarne kolleger. Tilbudet har vist seg å være meget nyttig, ikke minst for takstmenn som er ferske i bransjen, eller støter på en faglig problemstilling de ikke tidligere har møtt i egen praksis.

Søk medlemskap

Sist oppdatert 30.08.2018