Egenerklæring

Egenerklæringsskjemaet er viktig for takstmannen ved gjennomgang av huset, og som bakgrunnskunnskap ved sin befaring og utarbeidelse av rapporten. 

Egenerklæringsskjemaet er også viktig ved salg av boligen, og da først og fremst ved kjøp av eierskifteforsikring. Selskapene som tilbyr eierskifteforsikring krever at selger fyller ut egenerklæringsskjemaet.

Skjemaet inneholder en rekke spørsmål om forhold ved boligen. Selger har mulighet til å krysse for ”ja” og ”nei” osv., samt komme med evt. utfyllende opplysninger. Det er viktig at kunden fyller dette ut samvittighetsfullt og gir nødvendig informasjon til takstmannen, og da også til en eventuelt kjøper av boligen.

Sist oppdatert 28.08.2018