Bolig-ABC

Her finner du en oversikt over mange av de viktigste ordene og uttrykkene du trenger i dagens bolighandel.

Verditakst

Fastsettes av takstmann. Den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet. Benyttes som oftest som grunnlag for lånetakst. Basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger.

Festet tomt

Tomten boligen er oppført på er leid.

Heftelse

En tinglyst forpliktelse ved boligen, innskrenkning av rettigheter eller adkomstrett over eiendommen.

Areal

Areal oppgis i m² og måles der det er minst 1,90 m takhøyde og bredden er på minst 60 cm. Deler med skråtak måles inntil 60 cm utenfor høyden 1,90 m.

Bruksareal, BRA

Bruksareal BRA er bruttoareal (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Boenhetens totale bruksareal. Samlet BRA er P-rom + S-rom.

Primære rom, P-ROM

P-ROM er bruksareal av primærdelen. P-ROM måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen. En samling primære rom (P-ROM) utgjør bygningens primærdel.

Sekundære rom, S-ROM

Det resterende areal kalles S-rom. S-rom er bruksareal av sekundærdelen. En samling sekundære rom (S-ROM) utgjør bygningens sekundærdel. Areal av vegger mellom P-rom og S-rom tilhører S-rom.

Bruttoarealer BTA

Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og/eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruttoarealer begrenses av ytterveggers utsider og/eller til midt i skillevegger mot annen bruksenhet/fellesareal.

De vanligste boligformene

Selveierbolig: Betegnelse på eneboliger, leiligheter, rekkehus, hytter, og gårdsbruk der enheten / andelen / seksjonen eies og kan omsettes fritt.

Selveierleilighet: Andel eller seksjon i et boligsameie der du har enerett til boligen, som kan selges og kjøpes fritt.

Andelsleilighet: Leilighet som er en del av et borettslag eller andelslag. Du kjøper borett til leiligheten, betaler innskudd / husleie, og har begrenset ansvar for fellesarealer. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Sist oppdatert 10.03.2016