Areal

Bruksareal (BRA) og P-ROM skal alltid oppgis i salgsoppgaver og internettannonser.

 

Når en bolig legges ut for salg skal det alltid opplyses hvor stort bruksarealet (BRA) er for hele boenheten og for hver etasje i boenheten. BRA er bruttoarealet minus den plassen som opptas av yttervegger. Det skal også oppgis hvor stor del av boligen P-rommene utgjør og hvilke rom som er tatt med i denne beregningen.

Bruksareal (BRA) og P-ROM skal alltid oppgis i salgsoppgaver og internettannonser

Når en bolig legges ut for salg skal det alltid opplyses hvor stort bruksarealet (BRA) er for hele boenheten og for hver etasje i boenheten. BRA er bruttoarealet minus den plassen som opptas av yttervegger. Det skal også oppgis hvor stor del av boligen P-rommene utgjør og hvilke rom som er tatt med i denne beregningen.

I plantegningen nedenfor anslås Bruksarealet til 96 kvm2. Når arealet for bod på 4 kvm2 (merket i grønt) trekkes fra, blir arealet for de primære rommene (merket i gult) P-ROM = 92 kvm2.

Gult viser P-ROM. Grønt viser S-ROM. Illustrasjon: Are Aakerøe

P-rom, S-rom 

Areal oppgis i m² og måles der det er minst 1,90 m takhøyde og bredden er på minst 60 cm. Deler med skråtak måles inntil 60cm utenfor høyden 1,90 m.

Slik leser du arealbegrepene i takstrapporten

Takstrapporter inneholder som regel arealbegrepene Bruttoareal BTA og Bruksareal BRA. Bruksarealet er delt i P-ROM og S-ROM og det totale areal for disse. Bruttoarealet BTA er et utvendig mål som også omfatter arealet av ytterveggene. BTA oppgis normalt ikke i salgsoppgaver og internettannonser. 

Eksempel på fremstilling av arealer i takstrapport

Areal takstrapport


Arealene som står oppført i taksten gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. En eventuell bruksendring av rommene kan være avgjørende for om rommene er primære eller sekundære rom. I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM, men i mange tilfeller må takstmannen bruke skjønn. Dette betyr at rommene kan defineres både som P-ROM eller S-ROM avhengig av bruken. Ved tvil om rom egner seg for varig opphold p.g.a. for eksempel ombygging eller skade – skal takstmannen alltid legge inn forklarende tekst i takstrapporten.

Romfordeling

Taksten inneholder en tabell som viser en spesifisering av P-rommene og S-rommene for hver etasje. I markedsføringen av boligen skal P-rommene spesifiseres.

Romfordeling 

 

Sist oppdatert 23.06.2018