Teknologi- og Spesialområder

Teknologi- og Spesialområder omfatter blant annet industri- og anleggsmaskiner, kjøretøy og båter. I Norsk takst finnes en rekke takstmenn spesielt sertifisert for slike teknologi- og spesialområder.

Ved skader på gjenstandene er det viktig at kompetente takstmenn er tilgjengelige. Det samme gjelder ved behov for verditaksering.

Ofte er det snakk om kompliserte objekter der vurderingene forutsetter høy grad av produktkjennskap og teknisk kunnskap. Dialogen med fagmiljøer som har spisskompetanse innen det aktuelle feltet er derfor gjerne en viktig del av dette takseringsarbeidet.

Spesialister i Norsk takst dekker blant annet følgende områder:

 • Industrimaskiner
 • Anleggsmaskiner
 • Lette kjøretøy (under 3,5 t)
 • Tunge kjøretøy (over 3,5 t)
 • Fritidsbåter
 • Yrkesfartøy
 • Sopp, råte og skadedyr
 • Innbo og løsøre
 • Undervannskonstruksjoner
 • Elektronikk- og datautstyr
 • Kraner og løfteredskap
 • Motorsykler
 • Offshoreutstyr
 • Flytedokker
 • Havbruk

Sist oppdatert 29.08.2018