Taksering

Takstmenn i Norsk takst er sertifisert for oppdrag innen en rekke ulike fagområder. Både privatpersoners og bedrifters behov for takseringstjenester er godt dekket. Regnet i antall oppdrag er etterspørselen etter boligtakster særlig høy. En takst vil nesten alltid høre med ved kjøp og salg, men bestilles også jevnlig ved andre former for eierskifte og ved 

Bolig verdi

Bolig verdi

Boligtaksering rommer en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål. Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende.

Bolig tilstand

Bolig tilstand

Boligtaksering rommer en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål. Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende.

Skade

Skade

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Mange medlemmer i Norsk takst har spesiell kompetanse på dette feltet.

Skjønn

Skjønn

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Mange medlemmer i Norsk takst har spesiell kompetanse på dette feltet. Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform.

Landbruk

Landbruk

Verdivurdering av landbrukseiendommer innebærer å sette verdi på eiendommen innenfor ulike formål som salg, lån, skifte, odelsskjønn, ekspropriasjon med mer. Spesialister i Norsk takst kjenner reglene som må følges.

Næring

Næring

Mange av medlemmene i Norsk takst har spesialkompetanse innen næringseiendom. Denne typen taksering baserer seg i økende grad på internasjonale standarder. 

Eltaksering

Eltaksering

El-kontroll er et område av stor betydning i arbeidet for å forebygge branner. Spesialister i Norsk takst gir uavhengige vurderinger av elsikkerhet og takserer installasjoner.

Teknologi- og Spesialområder

Teknologi- og Spesialområder

Teknologi- og Spesialområder omfatter blant annet industri- og anleggsmaskiner, kjøretøy og båter. I Norsk takst finnes en rekke takstmenn spesielt sertifisert for slike teknologi- og spesialområder.