Bli medlem i Norsk takst

Medlemskap - tilhørighet i bransjens mest solide organisasjon gir tillit, trygghet og troverdighet i markedet.

Medlemskapet i Norsk takst gir tilhørighet i et stort faglig miljø med gode påvirkningsmuligheter innad gjennom lokalavdelinger, fagdager og Generalforsamling. Med utdanning fra Norges Eiendomsakademi og riktig faglig bakgrunn ønsker vi deg velkommen til å søke medlemskap i Norsk takst.

Ta kontakt for å få tilsendt søknadsskjema for medlemskap og sertifisering. 

Sist oppdatert 12.08.2020