Mange bad bygges av ufaglærte

Mange boligeiere lar ufaglærte gjøre håndverksjobber som forutsetter bransjefaglig autorisasjon, viser ny undersøkelse. Resultatet kan bli dyre skader og lavere verditakst.

10 prosent av de spurte bekrefter at de i sin nåværende bolig har latt ufaglærte gjøre arbeid som etter forskriftene skulle vært utført av autorisert rørlegger eller elektriker, viser undersøkelsen, som er foretatt av YouGov for Norges Takseringsforbund (NTF).

Ytterligere 13 prosent oppgir at de har mistanke om at dette har skjedd før deres egen eiertid.

– Svarene tyder på at det i bortimot hver fjerde bolig er utført håndverksarbeid uten at kravene til dokumentert kompetanse er oppfylt. Det øker risikoen for skader i ettertid, og vil også kunne gi fratrekk i verdien ved taksering, sier Ottar M. Skare, president i NTF.

Ved en tilstandsanalyse vil takstmannen etterspørre dokumentasjon på utført arbeid i boligens våtrom. Hvis eieren ikke har papirene i orden, vil det automatisk bli satt tilstandsgard to på en karakterskala der null er best og tre dårligst. Resultatet kan også bli et fratrekk i verditaksten.

Kan sjekke kompetansen

Mer enn 200000 norske bad blir rehabilitert årlig, ifølge Cato O. Karlsen, daglig leder i Fagrådet for våtrom.

– Våre anslag for bruk av ufaglærte stemmer godt overens med det Norges Takseringsforbund presenterer. Rundt 80 prosent av forbrukerne velger godkjente fagfolk, men det burde helst vært hundre. Det ville minske risikoen for byggefeil og behov for senere utbedring dramatisk, sier han.

Karlsen anbefaler boligeiere å bruke nettsiden Kompetansesjekk.no for å påse at håndverkerne har den kompetansen de sier de har. Tjenesten er et samarbeid mellom Fagrådet for våtrom, Direktoratet for byggkvalitet og Mesterbrev.

– En del forbrukere er nok litt for naive og gjør ukloke valg, ofte for å spare noen kroner, eller fordi de ikke vet hva slags kunnskapsdokumentasjon de bør kreve. Det kan bli en dyr erfaring.Riktig kompetanse er nøkkelen til riktig jobb første gangen.

Foto-dokumentasjon

Et fåtall har hittil sørget for å fotografere underveis ved større våtromsarbeider, slik at de senere kan dokumentere det som blir skjult under støpte gulv og veggfliser. I NTF-undersøkelsen oppgir 16 prosent at de har sikret seg slik dokumentasjon.

– Men 44 prosent svarer at de vil sikre seg bilder neste gang det blir aktuelt. Bare 13 prosent regner med at de ikke vil gjøre det. Dette viser at oppfordringen om å fotografere de ulike trinnene i oppussingen begynner å nå frem til folk flest, sier Ottar M. Skare.

Selv om noen håndverkere på egenhånd sørger for bilder til sin sluttdokumentasjon, mener han det er nødvendig at boligeier tar opp spørsmålet og får det inn i avtalen som gjøres i forkant.

– Fotodokumentasjon er til stor hjelp hvis det senere oppstår skade, eller man av andre grunner får behov for å gjøre inngrep i vegger, gulv eller tak. Bilder er også til god nytte for takstmannen når tilstanden skal beskrives.

 

Sist oppdatert 01.11.2021