Takstbransjen venter oppdragstørke

Etterspørselen etter ferske rapporter fra landets boligtakstmenn har holdt seg godt oppe til tross for Corona-krisen, viser nye tall. Nå ser imidlertid bransjen tegn til rask oppbremsing.

– I mars ble det utført rundt 13000 takstoppdrag knyttet til bolig. For samme måned i 2019 var tallet omlag 15000, så aktiviteten på dette området har foreløpig holdt seg brukbart oppe, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk takst.

Nå tyder allikevel mye på at omslaget kommer.

– Løypemeldingene for de neste ukene går ut på at aktiviteten synker merkbart. Takstforetakene er i hovedsak små og sårbare, og mange av medlemmene våre er svært urolige for eget næringsgrunnlag, sier Huser.

Han håper myndighetenes tiltak for å hjelpe bedriftene vil ha en praktisk innretning som også treffer takstbransjen, slik at foretakene kommer seg igjennom de kommende ukene og månedene.

Samtidig er bransjen svært opptatt av å fortsatt kunne utføre oppdrag som normalt, men er nøye med at befaringene foretas innenfor samfunnets retningslinjer om smittevern som følge av Corona-pandemien.

Får mange spørsmål

– Sammen med Finans Norge, NHO Service og Handel og andre aktører har vi laget informasjon om hva slags regler og rutiner som må følges. Dette gir nyttig veiledning for både takstmenn, håndverkere, skadesaneringspersonell og andre som skal inn i bygg og boliger, sier Huser.


Mange takstmenn har de siste ukene følt seg usikre på hvordan de skal møte den nye situasjonen.

– Som bransjeorganisasjon har vi fått mange spørsmål, og forstod raskt at det var behov for å lage gode retningslinjer. Vi så også at det i denne forbindelse ville være hensiktsmessig å samarbeide med yrkesgrupper som har sammenlignbare utfordringer, sier Sture J. Pettersen, president i Norsk takst.

Han understreker at helsemyndighetenes råd og regler må veie tyngst, og at bransjens egne anbefalinger er et supplement til disse.

Tar forholdsregler

– Når det gjelder boligtaksering ber vi først og fremst takstmennene avklare om selger er i karantene eller har symptomer på Covid-19, eventuelt også om dette gjelder noen i husstanden eller nylig besøkende. I så fall må befaringen utsettes i minst 14 dager, sier Pettersen.

Boligen bør heller ikke ha vært besøkt av utenforstående de siste 24 timene før befaringen.

– Disse grunnleggende forholdene ønsker vi skriftlig bekreftelse på. Selve befaringen skal gjennomføres uten fysisk kontakt og med minimum 2 meters avstand. Håndvask eller desinfeksjon skal foretas både før og etter besiktigelsen.

Takstmennene oppfordres også til å benytte hansker og eventuelt munnbind under befaringen, og å gjøre oppholdet i boligen så kort som mulig. De skal dessuten ikke påta seg slike oppdrag hvis de selv har sykdomssymptomer.

– Vi understreker også at takstmennene nå ikke bør ta imot kunder på kontoret og heller ikke delta på visninger. All kontakt utenom befaringer bør skje per telefon og mail, sier Sture J. Pettersen.

Kontaktinformasjon

Sture Pettersen, president i Norsk takst, telefon 958 47 879
Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk takst, telefon 982 08 121

Sist oppdatert 01.11.2021