Takstbransjen forener kreftene

Takstbransjen forener kreftene

NITO Takst og Norges Takseringsforbund (NTF) slår seg sammen, og etablerer en felles organisasjon for hele takstbransjen.

NITO Takst og Norges Takseringsforbund (NTF) slår seg sammen, og etablerer en felles organisasjon for hele takstbransjen.

– Hensikten er å øke vår samlede slagkraft i spørsmål som berører bransjen, og samtidig effektivisere et omfattende service- og tjenestetilbud til medlemmene, sier Audun Bøhn, styreleder i NITO Takst.

Hovedstyret i ingeniørorganisasjonen NITO, som også utgjør generalforsamlingen i NITO Takst, ga sitt endelige ja til samordningen denne uken. Tidligere i sommer gjorde NTFs generalforsamling tilsvarende vedtak. Den praktiske samordningen vil skje i løpet av høsten.

– Det har skjedd omfattende endringer innenfor eiendomsomsetningen i Norge de senere årene. I prosessene rundt dette har vi som organisasjoner stått opp for bransjens integritet og forbrukernes trygghet. I slike sammenhenger blir vi nå en samlet og enda tydeligere stemme, sier Bøhn.

I tillegg til eiendom har takstmenn oppgaver knyttet til for eksempel industri, landbruk og skadeoppgjør. Samordningen forenkler og styrker dialogen med andre parter på alle disse områdene, påpeker Bøhn.

Utdanning og data

De to takstorganisasjonene har hver for seg håndtert betydelige oppgaver knyttet til sertifisering, kurs og etterutdanning.

– Å samordne systemene for dette vil være effektiv forenkling for oss selv, samtidig som takstmenns kompetanse kan synliggjøres på en mer ensartet og dermed tydeligere måte enn hittil, sier Ottar M. Skare, president i Norges Takseringsforbund.

Organisasjonene regner også med å kunne høste en betydelig samordningsgevinst på datasiden.

– I dag har vi ulike systemer, og hver våre avtaler om videreutvikling og vedlikehold av disse. Fremover vil vi legge en samlet og offensiv strategi for hele IT-feltet, og regner med at dette også kan bli kostnadsbesparende, sier Skare.

Organisasjonene har allerede et felles etisk regelverk, som blir videreført.

Lang prosess

NITO Takst og NTF har samarbeidet nært i mange saker, og ideen om en sammenslåing har vært fremmet også tidligere.

– Denne gangen lå forutsetningene til rette for å komme i mål, og resultatet tror vi vil være til gavn både for egen bransje, boligkundene og våre mange samarbeidspartnere, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i NTF, som får samme stilling i den nye organisasjonen.

Espen Fuglesang, som nå er sjef for NITO-takst, blir fagdirektør, og tar over ledelsen av Norges Eiendomsakademi, som blir bransjens felles enhet for utdanning og kursvirksomhet.

Den administrative og tekniske samordningen skal etter planen være sluttført innen årsskiftet. Styrene i NITO Takst og NTF vil inntil videre fungere som interim-styre for den sammenslåtte organisasjonen. Første ordinære generalforsamling vil velge et nytt, felles styre.

Kontaktinfo

Audun Bøhn, styreleder i NITO Takst, telefon 905 23 870
Ottar M. Skare, president i NTF, telefon 900 23 835
Espen Fuglesang, adm. direktør i NITO Takst, telefon 905 21 077
Are Andenæs Huser, adm. direktør i NTF, telefon 982 08 121

Sist oppdatert 01.11.2021