Ser stort potensial i samarbeid med NITO

Sammenslutningen av de tidligere takstforbundene har vist seg å være en riktig beslutning, mener presidentene i NITO og Norsk takst. Mye er oppnådd, og arbeidet med å bygge felles kultur er godt i gang.

– Ønsket om å etablere en enda sterkere, tydeligere og mer synlig takstbransje lå til grunn for sammenslutningen, og vi ser nå at dette utvikler seg som vi håpet, sier Trond Markussen, president i Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO).

Han var denne uken gjest i podcast-sendingen Takstnytt, sammen med presidenten i Norsk takst, Sture J. Pettersen, og fagdirektør Espen Fuglesang, som tidligere var daglig leder i NITO Takst. Med administrerende direktør Are Andenæs Huser som panelleder diskuterte de erfaringene som kan trekkes et drøyt år etter at fellesprosjektet Norsk takst avløste de stiftende organisasjonene.

Er godt i gang

Sture J. Pettersen understreket i sendingen at det viktigste suksesskriteriet for Norsk takst er at organisasjonen tjener medlemmenes interesser på en god måte, ikke minst når det gjelder praktiske forhold som skjematur og sertifisering, men også i arbeidet for gode rammebetingelser.

– Prosessen knyttet til den praktiske samordningen har vært arbeidskrevende, men har gitt resultater vi kan være fornøyd med. Vi er på god vei, og har oppnådd en del allerede, sa han.


Pettersen pekte på en rekke prosjekter som allerede er gjennomført i felles regi.

– Modernisering og effektivisering av organisasjonens regelverk, faggrupper på bolig, næring, landbruk og skade som har lagt føringer for innholdet i de ulike rapportformatene, nytt fagsystem, standardiseringsprosjektet og revidert etisk regelverk er eksempler på praktiske og konkrete resultater av at bransjen har samlet seg.

Til felles nytte

NITO og Norsk takst samarbeider på flere plan, blant annet gjennom NITOs deleierskap i Norges Eiendomsakademi (NEAK).

– Behovet for faglig utvikling og livslang læring gjør NEAK til en interessant partner for oss. På mange områder har vi sammenfallende behov for ny kunnskap. Sirkulærøkonomien, med vekt på gjenvinning og nye materialer er et eksempel på dette. Vi har dessuten mye å tilføre hverandre gjennom faglige nettverk, sier Markussen.

Også Espen Fuglesang, som nå har lederansvaret for NEAK, understreket at NITO med sine 90.000 medlemmer er en svært interessant samarbeidspartner.

– Det er viktig at vi utvikler nye og nyttige kurstilbud til de 3.500 NITO-medlemmene som er knyttet til bygg- og anlegg, og andre områder.

For NITO er det ellers et mål at enda flere takstmenn ser fordeler ved å melde seg inn i organisasjonen, slik intensjonen var ved opprettelsen av Norsk takst.

– Men da må vi selvsagt ha gode og relevante tilbud som gjør oss attraktive for takstmenn, sa Markussen.

Kulturbygging

En grunnleggende forutsetning for at fellesprosjektet skal lykkes, er også at samarbeidet fungerer godt i alle ledd av organisasjonen, mente de to presidentene.

– Spesielt på det lokale plan, der fellesarenaene for takstmenn skapes, er det viktig at man raskt oppnår en følelse av reell, oppnådd samhørighet. Slike prosesser tar tid, men jeg synes vi er på riktig spor, sa Sture J. Pettersen.

Trond Markussen sa seg enig.

– Det tar tid å bygge en felles kultur. Man må i hvert fall legge et treårs perspektiv til grunn. Slik sett synes jeg det ser ut til at vi ligger godt an, sa han.

Sist oppdatert 01.11.2021