Samlingen av takstbransjen sluttført

Samordningen av Norges Takseringsforbund og NITO Takst er nå gjennomført. I helgen fikk den nye, felles bransjeorganisasjonen nytt bruksnavn og ny president.

De to opprinnelige forbundene fusjonerte i 2017, og etablerte en samlet organisasjon for hele takstbransjen. I helgen avholdt den nye organisasjonen sin første, felles generalforsamling.

– I løpet av de siste månedene er arbeidet med den praktiske samordningen sluttført. Siste ledd i prosessen var beslutningen om ny, felles profil, sier Sture Pettersen, som er nyvalgt president og fremste tillitsvalgte for landets takstmenn og takstforetak.

Bransjen kommer heretter til å profilere seg under navnet Norsk Takst. Det er laget en ny grafisk profil, med logo, fonter og farger, for å styrke innfasingen av det nye markedsnavnet.

– Den nye identiteten sikter mot å ivareta kjerneverdier som tillit og troverdighet, samtidig som vi synliggjør ambisjonene om innovasjon og forretningsutvikling på nye områder, sier Sture Pettersen.

Gir mer slagkraft

Forbrukerne vil stifte bekjentskap med begrepet Norsk Takst i takstrapporter i forbindelse med boligsalg, og når bransjen uttaler seg i faglig eller næringspolitisk sammenheng. Organisasjonen opprettholder imidlertid også Norges Takseringsforbund som juridisk selskapsnavn.


Den sammenslåtte takstbransjens første generalforsamling ble holdt i Bodø, som også er hjembyen til den nyvalgte presidenten.
Det nye hovedstyret består ellers av visepresident Roger Andersen fra Lillestrøm i Akershus, Olaf Lundgren fra Bergen, Claus Norsted fra Halden og Tore Rekkedal fra Harstad.


– Som samlet organisasjon har vi nå fått mer slagkraft, og vil være en enda tydeligere stemme i spørsmål som berører bransjen, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk Takst.
Offentlig regulering

De senere årene har regler og rollefordeling knyttet til eiendomsomsetningen i Norge vært et hovedarbeidsområde for bransjen. Motparter i diskusjonene har vært både eiendomsmeglere og selskaper som tilbyr eierskifteforsikring.

– På dette feltet vil vi fortsatt stå opp for vår egen integritet og forbrukernes trygghet. Vi vil også arbeide for en offentlig regulert boligtakstbransje, og dermed en beskyttelse av tittelen som takstmann og takstingeniør, sier Huser.

I tillegg til eiendom har takstmenn oppgaver knyttet til for eksempel næring, landbruk og skadeoppgjør.

– Sammenslutningen mellom takstorganisasjonene forenkler og styrker dialogen med andre parter også på disse områdene, sier Are Andenæs Huser.

Sist oppdatert 01.11.2021