Norske gårdsbruk mangler vedlikehold

Driftsbygningene i norsk landbruk blir ikke godt nok vedlikeholdt, ifølge takstbransjen. Etterslepet er stort, og det er få tegn til bedring.

I en undersøkelse utført blant landbrukstakstmennene i bransjeorganisasjonen Norsk takst anslår 56 prosent av de spurte at det generelle vedlikeholdsetterslepet ligger på mellom fem og ti år. 22 prosent mener etterslepet er enda større.

– Avvikling av produksjon kan være en medvirkende årsak, men i mange tilfeller handler det nok også om at driftsinntektene ikke er tilstrekkelig høye til å sette av penger til vedlikehold, sier Asbjørn Frafjord, leder for avdeling landbruk i Norsk takst.

Drøyt to av ti takstmenn karakteriserer etterslepet som moderat, tilsvarende to til fem års vedlikehold. Ingen av de spurte krysser av for at etterslepet er lite, definert som mindre enn to år.

Få tegn til bedring

– Undersøkelsen beskriver en ganske alvorlig situasjon, som ikke bør få utvikle seg videre. Jo større vedlikeholdsetterslepet blir, desto tyngre blir det for bøndene å ta det igjen, både økonomisk og rent praktisk, sier Frafjord.

Mange av landbruksspesialistene i Norsk takst observerer imidlertid at utviklingen de siste ti årene har gått i feil retning.

– En drøy tredjedel mener tilstanden for driftsbygninger har blitt forverret i denne perioden. 42 prosent opplever at situasjonen er uforandret, mens bare 23 prosent ser en bedring. Mange bønder ser seg nok dessverre nødt til bare å skyve problemene foran seg.

Ofte foreldet takst

En høy andel av brukene mangler også oppdaterte takster, viser undersøkelsen. Basert på egen erfaring har landbrukstakstmennene anslått hvor vanlig det er at gårdens takst er foreldet.

58 prosent mener denne situasjonen er svært vanlig, og gjelder mer enn halvparten av brukene. Ytterligere 29 prosent har inntrykk av at det er forholdsvis vanlig, og omfatter mer enn fjerdeparten av brukene. Bare 13 prosent mener det er uvanlig med en foreldet takst.

– En fersk og oppdatert takst vil være nyttig i svært mange sammenhenger, for eksempel i forbindelse med eier- eller generasjonsskifte, eller ved en skilsmisse, sier Espen Fuglesang, fagdirektør i Norsk takst.

Nye verdivurderinger vil også gjerne bli etterspurt i forbindelse med finansiering av investeringer og bruksendringer.

– Ved søknad om lån eller reforhandling av betingelser, vil som regel taksten være en viktig del av bankens beslutningsgrunnlag, sier Fuglesang.

 

Sist oppdatert 01.11.2021