Norsk takst på høringsmøte om trygg bolighandel

De varslede endringene i avhendingsloven var tema da Justisdepartementet avholdt høringsmøte om trygg bolighandel torsdag. Norsk takst pekte på behovet for minstekrav til tilstandsrapporter og autorisasjonsordning for takstmenn.

Høringsmøtet var et ledd i arbeidet med Regjeringens nye boligstrategi, som ble lansert tidligere i sommer.

Et viktig punkt i denne strategien er forslag om endringer i avhendingsloven, blant annet ved at muligheten til å selge en bolig «som den er» bortfaller, og at selger derfor må dokumentere tilstanden bedre enn i dag.

Færre konflikter

– Målet er et enklere regelverk som legger til rette for et bedre informasjonsgrunnlag og færre konflikter, sa statssekretær i Justisdepartementet, Sveinung Rotevatn (V), under høringen.

Han pekte på at de foreslåtte endringene skal gi selger et sterkt insentiv til å innhente tilstandsrapport.

Samtidig foreslås det at kjøpers undersøkelsesplikt strammes inn. Regjeringen åpner også for å fastsette krav til hvordan takster skal lages, og en autorisasjonsordningen for takstmenn.

Forslagene fra Regjeringen har fått bred tilslutning fra Huseierne, Forbrukerrådet, Norges Eiendomsmeglerforbund og Norsk takst, som har laget en felles høringsuttalelse. Også på høringsmøtet sto de fire organisasjonene sammen og presenterte en felles høringsuttalelse.

Eneste uavhengige aktør

– Det trengs en autorisasjonsordning med krav til kompetanse, ansvar og uavhengighet, regulert i forskrift eller lov. Vi må også regulere minstekravene til tilstandsrapportene. Gode rapporter laget av uavhengige takstmenn er en forutsetning for at resultatet skal bli vellykket, sa administrerende direktør Are Andenæs Huser under høringen.

Han pekte på at takstmannen er den eneste aktør i boligomsetningen som er helt uavhengig, og at det er viktig at forbrukerne kan vite at opplysningene i taksten er gitt fra et slikt ståsted.

– Denne uavhengigheten må tas vare på og reguleres på en skikkelig måte, sa Huser.

Regjeringens boligstrategi ventes å bli fulgt opp av en proposisjon i løpet av høsten. For takstbransjen blir den konkrete oppfølgingen av forslagene om krav til tilstandsrapporter, autorisasjonsordning for takstmenn, bortfall av «selges som den er»-bestemmelsen og skjerping av kjøpers undersøkelsesplikt særlig viktige.

Her kan du se opptak av høringsmøtet i sin helhet på nett-TV:

Sist oppdatert 01.11.2021