Norsk takst og 4CastGroup med felles datasatsing

Norsk takst og 4CastGroup har etablert et samarbeid for å styrke kvaliteten på data og analyser innen bygg og eiendom. Prognosesenteret får en sentral rolle i satsingen.

– Behovet for gode eiendomsdata som grunnlag for systematisert kunnskap og analyser er stort. Det nye samarbeidet vil bidra betydelig til dette, sier Sture J. Pettersen, president i Norsk takst.

4CastGroup jobber med utvikling av digitale løsninger som gjennom datatilgang, analysekompetanse og kapasitet skaper nytt og unikt innhold. Prognosesenteret er datterselskap i konsernet, og får en strategisk viktig rolle i det nye partnerskapet.

Samarbeidet åpner nye muligheter innen analysearbeidet, og kan skape positiv synergi på flere felt.

– I Norsk takst finner man høy kompetanse innen alle takstfagets disipliner. Sammen med Prognosesenterets kunnskap innen bygg, anlegg og eiendomsmarkedet blir dette en sterk kombinasjon, sier Bjørn Birkeland, administrerende direktør i 4CastGroup.

Gjennom den inngåtte avtalen tror han det kan utvikles nye konsepter og produkter, og at dette blir verdiøkende for begge parter.

Administrerende direktør Are Andenæs Huser i Norsk takst mener samarbeidet også vil være et godt bidrag til å innfri de økende forventninger som stilles til takstbransjen.

– Politikerne, forbrukerorganisasjonene og bransjene vi samarbeider med har høye forventninger til oss. De skal vi innfri. Systematisering og analyse er viktige elementer i dette, sier Huser.

Sist oppdatert 01.11.2021