Lovforslag på høring i Stortinget

Forslagene til endringer i avhendingslova ble diskutert i en høring på Stortinget torsdag. Norsk takst gjentok sin støtte til lovutkastet, som etter bransjens mening vil bidra til tryggere bolighandel.

Norsk takst står sammen med Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund i sin støtte til endringsforslagene, og er positiv til at Regjeringen har fulgt opp Stortingets tidligere anmodningsvedtak i saken. Torsdag la adm. direktør Are Andenæs Huser frem bransjens synspunkter og forslag til endringer i en høring i regi av Kommunal- og forvaltningskomiteen.
Lovforslaget innebærer sterke insentiver for at mest mulig informasjon om boligen kommer frem før den selges, og at gode tilstandsrapporter av kompetente takstmenn skal avdekke så mye som mulig av feil før boligen legges ut for salg. Gjennom forbud mot salg med "som den er" forbehold, sikrer forslaget at selgere må legge til rette for at mest mulig relevant informasjon om boligen kommer frem.

Krav til rapporter og takstmenn

– En viktig forutsetning for at endringene skal bli vellykkede er gode tilstandsrapporter utarbeidet av uavhengige kompetente takstmenn. Det må utformes forskrifter som regulerer minstekrav til rapportene og til uavhengige kompetente takstmenn. Disse forskriftene må på plass i god tid før loven trer i kraft. Dette er et viktig punkt som vi ba komiteen ta hensyn til, og som vi opplever at det nå er bred enighet om sier Are Andenæs Huser.
Det ble også understreket at Norsk takst vil bidra med kompetanse i forskriftsarbeidet.

Arealavvik som mangel

I sitt innlegg til stortingskomiteen presiserte Are Andenæs Huser at regjeringens forslaget på punktet om nulltoleranse kan ha negative sider.
– Det er lett å tenke at dagens teknologi gjør det uproblematisk å måle areal korrekt, men det skal i de fleste tilfeller mye finregning til. Det er fordi noen rom har skjeve vegger, er i vinkel, bue eller har utstikkere eller særegenheter. Vi sier ikke at dette er umulig å få til, bare svært vanskelig, og kostbart fordi takstmannen må legge ned mange flere timer i arbeidet. Vi har derfor foreslått at det skal lovfestes et lite slingringsmonn for innendørs arealavvik, sa han.
Norsk takst støtter også at det bør innføres enklere regler for beregning av prisavslag, hvor det i så liten grad som mulig legges til grunn skjønnsmessige vurderings-kriterier.

Bør behandles raskt

Norsk takst understreker samtidig viktigheten av at forslaget nå behandles av Stortinget, og ikke sendes tilbake til departementet.
– Det er viktig at en følger den gode fremdriften det er lagt opp til. Dette er endringer som boligselgere og boligkjøpere har ventet lenge på, og et konfliktfylt område som et enstemmig Storting har ønsket å gjøre noe med. Vi legger derfor vår litt til at komiteen gjennomfører Stortingsbehandlingen som planlagt.

Sist oppdatert 01.11.2021