Jobber på høygir for å innfri nye krav

Hektisk kursaktivitet og finjustering av ny tilstandsrapport preger arbeidet i Norsk takst denne høsten. Mye må på plass i god tid før endringene i Avhendingsloven trer i kraft.

– Den nye loven gjelder fra årsskiftet, men det er viktig å huske at mange rapporter som bestilles utover høsten skal ha anvendelse et stykke inn i 2022. Det betyr at vi med det aller første må være klare til å kunne levere i henhold til de nye bestemmelsene, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.


Bolighandel vil fra 1. januar neste år være regulert av den nye Avhendingsloven, med de bestemmelser om avvikling av forbeholdet «selges som den er» og skjerpede krav til dokumentasjon av tilstanden som følger av dette. Det blir heller ingen overgangsordning.
Hvis rapporter av gammel type er benyttet, og salget skal skje først i 2022, må selger derfor rekvirere ny rapport. Slike situasjoner vil takstbransjen søke å bidra til å unngå.

Godt i gang med kursing

– Det betyr at det haster å få gjennomført alt vi må gjøre for at vår bransje skal være godt forberedt. Kursing er et bærende element i dette, sier Helgesen.

Hittil er det gjennomført seks kurs hvor tema er den nye forskriften og de tilhørende boligtakstrapportene. Gjennomsnittlig deltakerantall er på rundt 150. Med påmeldingene som har kommet til de neste kursene, er et betydelig antall boligtakstmenn i ferd med å gjøre seg klare for å lage rapporter etter nye regler.


Bransjens anslag tilsier at cirka 1100 takstmenn bør ha deltatt på kursene.

Vekt på forbrukervennlig tilstandsrapport 

– Parallelt med dette jobber vi fortsatt med enkelte finjusteringer av de nye rapportformularene, ikke minst for å oppfylle kravet om klart språk. Myndighetene har pekt på viktigheten av at informasjonen skal være forbrukervennlig og lett å forstå. Også det skal vi som bransje levere på, sier Daniel Ø. Helgesen.

Sist oppdatert 01.11.2021