Høy tillit i tregt marked

Oppdragsmengden for landets takstmenn faller som følge av Corona-krisen, men tilliten til bransjens rolle i verdivurdering av boliger er skyhøy, viser en ny undersøkelse.

– Forventningene om synkende aktivitet ser dessverre ut til å stemme. Basert på tilbakemeldinger fra medlemmene som jobber med boligtaksering virker det nå som om nedstengningen av Norge gir store utslag også for vår bransje, sier Sture J. Pettersen, president i Norsk takst.

Den praktiske tilpasningen til de gjeldende smittevernreglene ser imidlertid ut til å gå bra, mener han.

– Boligeierne viser stor forståelse for de forholdsreglene vi må ta på befaringene, og takstmennene har etablert trygge rutiner. Samtidig tyder alt på at meglerne har valgt gode, praktiske løsninger for å gjøre visningene sikrest mulig, slik at bolighandelen fortsatt kan fungere, sier Pettersen.

En god rådgiver

I et usikkert boligmarked håper han dessuten at boligkundene i større grad oppdager at takstmannen kan være en god rådgiver når det gjelder verdiøkende oppgraderinger.

– Det gjelder ikke bare hva som med fordel kan gjøres med boligen, men også hvor mye det anslagsvis vil koste, og hva eier kan forvente av verdiøkning som konsekvens av tiltakene.

Boligtakstmenn har gode forutsetninger for å gi tips og veiledning på slike områder, mener Pettersen.

Har høy tillit

Nylig bekreftet også en undersøkelse fra Norstat at bransjens vurderinger er høyt etterspurt.

70 prosent av de spurte mente at en autorisert takstmann er best egnet til å gjøre verdivurderinger av en bolig, mens bare 25 prosent pekte på eiendomsmegleren.

– Tilliten til takstbransjens fortrinn i prisfastsettelsen er urokket, til tross for meglerne over lang tid har villet fase oss ut av denne funksjonen. Vi har en posisjon som er opparbeidet gjennom mange års solid arbeid, og som vi kan være stolte av, sier Sture J. Pettersen.

I tillegg til statistikk og markedsinformasjon bygger takstmannen sine vurderinger på kunnskap om hvilken økonomisk konsekvens den registrerte tilstanden bør ha for verdien, påpeker han, og tror dette bidrar til høy tillit fra boligkundene.

 

Sist oppdatert 16.11.2020