Glemmer kjøkkenets store støvsamler

Bare de færreste husker å rengjøre radiatoren og kompressoren på baksiden av kjøleskapet, ifølge eksperter på el-taksering. Jevnlig støvsuging minsker slitasjen og forlenger skapets levetid.

– På befaring i norske boliger ser vi bare unntaksvis at folk har brukt støvsugeren på baksiden av kjøle- og fryseskapet, sier Henning Bongard, el-takstmann tilknyttet Norges Takseringsforbund (NTF).

Hans inntrykk er at dette sjelden eller aldri blir gjort. Resultatet er at støvet samler seg opp, slik at kompressoren som driver kjølesystemet jobber unødvendig tungt.

– Varmen som trekkes ut fra et kjøle- og fryseskap ledes som regel vekk gjennom en synlig, svart radiator på baksiden. Den er gjerne riflete i sin utforming, og dekker et stort areal for å gi optimal effekt. Men her samler det seg også mye støv, som bør fjernes jevnlig, sier Bongard.

I motsatt fall kan resultatet bli økt slitasje, høyere strømregning og at skapets levetid forkortes.

Penger å spare

– Godt vedlikehold forlenger nok levetiden med opptil 20 - 30 prosent, som betyr penger spart i form av at behovet for utskifting utsettes tilsvarende.

Og den helt store ekstrajobben er det ikke, påpeker Bongard.

– Dette er ikke akkurat noe man trenger å gjøre ved hver storrengjøring. Én gang i året burde stort sett være tilstrekkelig.

Når kjøleskapet først er trukket ut fra veggen bør man samtidig rengjøre gulv og vegger rundt, anbefaler el-takstmannen. Slik flater kan ellers samle mye skitt over tid.

Gir kundene råd

I bruksanvisningen til kjøle- og fryseskap vil det som regel finnes veiledning også for renhold, ifølge Terje Gudmundsen, hvitevaresjef i elektronikk-kjeden Euronics.

– Det er ikke alltid støvsuging av baksiden er nevnt spesielt, så butikkene våre gir også kundene dette rådet muntlig når de kjøper slike apparater, sier Gudmundsen.

Han mener baksiden av gamle skap med fordel kan støvsuges et par ganger i året, mens det for nyere skap med såkalt børste-løs motor, vil være tilstrekkelig med én gang årlig.

– Sammen med annet jevnlig renhold og fornuftig bruk av apparatet, kan dette helt klart forlenge levetiden, som i gjennomsnitt ligger på drøyt ti år. Men ofte varer et kjøle- og fryseskap betydelig lenger enn dette, sier Terje Gudmundsen.

Tekst til foto:
STØVSAMLER: Årlig støvsuging av kjøle- og fryseskapets bakside gir økt driftssikkerhet og forlenget levetid, men blir ofte glemt, ifølge fagfolk. (Foto: Norges Takseringsforbund)


Kontaktinfo:
Henning Bongard, el-takstmann, telefon 917 44 945
Catharina Kruse, markedssjef i Norges Takseringsforbund, telefon 982 08 119

Sist oppdatert 01.11.2021