Forsikringstilbud får ringvirkninger for takstbransjen

Fremtind har nå signert intensjonsavtaler med Eiendomsmegler 1 og DNB Eiendom om å utvikle og starte salg av boligselgerforsikring.  Det nye tilbudet vil utløse et stort behov for uavhengige tilstandsrapporter.

Forsikringsselskapet Fremtind er eid av Sparebank 1 Gruppen og DNB, og ønsker nå å ta en ledende rolle innen boligselgerforsikring. Planen er å lansere det nye produktet senest når endringene i avhendingsloven trer i kraft.

– Som ny leverandør med solid erfaring på skadeoppgjør, har vi mulighet til å lage en forsikring som tar like stort hensyn til både kjøper og selger. Vi skal sørge for en enkel og rettferdig oppgjørsprosess, og bidra til å redusere konfliktnivået ved boligskifte, sier Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind.

Trenger 40000 tilstandsrapporter

Selskapet regner med å ta om lag 40 prosent av markedet for boligselgerforsikring allerede fra oppstart, og anslår det tilhørende behovet for taksttjenester til å bli rundt 40000 tilstandsrapporter og 2500 skaderapporter årlig.

Om kort tid planlegger Fremtind å gå ut med en anbudskonkurranse på taksttjenester for boligtilstand og skadetakst. Behovet omfatter hele landet, fra Nordkapp til Lindesnes. 

– Norsk takst har hatt en god dialog med Fremtind i forkant av dette. Vi har informert om takstbransjens struktur, kompetanse, uavhengighetsprinsipper og vårt syn på de kommende endringene i avhendingsloven, sier Sture J. Pettersen, president i Norsk takst.

Mange vil få anbudsinnbydelse

Han mener dette har lagt et godt grunnlag for den forestående anbudsprosessen. Bransjeorganisasjonen har derimot ingen rolle i innhentingen av slike anbud, og prissettingen av de aktuelle tjenestene er helt og holdent opp til takstforetakene.

Det antas at et betydelig antall foretak kan komme til å bli invitert inn i anbudsprosessen.

– Fremtind kommer selv til å sende ut informasjon om selskapet, forsikringsproduktet, og det praktiske rundt deltakelse i anbudet. Norsk takst vil holde god avstand til prosessen, men står til disposisjon for medlemmer som har praktiske spørsmål, sier Sture J. Pettersen.

Sist oppdatert 01.11.2021