Flomfaren er ikke over: Slik sikrer du dine verdier best!

Vannstanden stiger fremdeles i flere vassdrag i Norge, og faren for store ødeleggelser er på ingen måte over, advarer Norges Takseringsforbund. Skaff deg en tilbakeslagsventil, få verdiene dine opp fra gulvet og sørg for at vann får fritt leide er deres klare råd.

Flomfaren er fremdeles oransje for en rekke områder i Sør-Norge. Dette er det nest høyeste aktsomhetsnivået, og innebærer at det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Det forventes også skredhendelser.

– Selv om de første skaderapportene fra forsikringsselskapene kan tyde på at flommen ikke har rammet så hardt som vi kunne fryktet, er det fremdeles altfor tidlig å si noe om skadeomfanget. Det er når vannet trekker seg tilbake vi kan få oversikten. Dessuten stiger fremdeles vannet i flere vassdrag. Derfor må de som bor utsatt til forberede seg på flom, sier fagdirektør i Norges Takseringsforbund, Espen Fuglesang.

Flytt campingvogna

Han råder alle til først å sjekke om de bor i et flomutsatt område eller har verdier der.

– Vi vet for eksempel at mange har campingvogner helt nede langs de vassdragene hvor vannstanden fremdeles øker. Har du ikke fjernet denne, er det på høy tid å vurdere det, sier Fuglesang.

Mer enn 400 NTF-takstmenn over hele Norge er nå i beredskap og klare til å rykke ut om flommen får enda større og mer alvorlig konsekvenser.

Gjennomsnittsskade på 150 000 kroner

I fjor høst ble mer enn 3300 skader innrapportert etter en voldsom flom på Sørlandet. Samlet beløp for skadene beløpte seg til mer enn 500 millioner kroner. Det betyr at en gjennomsnittsskade var på rundt 150 000 kroner.

– Noe av det mest ødeleggende i forbindelse med flom, er at boliger blir stående med vann- og fuktskader lenge før tiltak blir iverksatt. Det er fordi mange blir rammet samtidig, og kapasiteten er ikke god nok til å løse alt like fort. Det kan også forårsake dannelse av helseskadelig muggsopp, sier Fuglesang.

Tilbakeslagsventil på kloakken en smart investering

Ifølge NTFs fagdirektør er også tilbakeslagsventil på kloakken en svært god investering.

– Bor du i et flomutsatt område, bør du skaffe deg dette. Kloakken kommer ofte i retur på grunn av overvann, og kan fylle opp kjelleren din. Det er grisete saker på alle måter, sier Fuglesang.

Før flommen

• Sikre dine verdisaker og løse gjenstander som kan flyte vekk.
• Bønder bør vurdere å fjerne rundballer.
• Vurder om du trenger å tette vinduer og dører.
• Ved akutt behov for hjelp – ta kontakt med kommunen.
• Sørg for at ting ikke står på gulvet. Få det opp i høyden, gjerne i plastbokser.
• Sørg for at vannet får fritt leide og at avløp er åpne.

Når skaden har skjedd

• Skru ut sikringen for den etasjen som har blitt oversvømt.
• Tøm ut mest mulig vann.
• Fjern vinduer eller lukk dem opp i områder der vannet har kommet inn. La innvendige dører stå åpne.
• Riv ut gulvbelegg og tepper.
• Er du hjemme, bør du la ytterdøren også stå åpen. Dette gir raskere tørking.
• Sett opp vifter for å forsterke luftsirkulasjonen.
• Rydd slam og annet og rengjør.
• Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
• Informer ditt forsikringsselskap raskt. Ta gjerne bilder av skader.

Kilde: Norges Takseringsforbund, Finans Norge, NVE

For mer informasjon:
Fagdirektør i Norges Takseringsforbund, Espen Fuglesang, 905 21 077

 Kilde: Norges Takseringsforbund, Finans Norge, NVE

 

Kontaktinfo
For mer informasjon:
Fagdirektør i Norges Takseringsforbund, Espen Fuglesang: mob. 905 21 077

Sist oppdatert 01.11.2021