Enklere krav til oppholdsrom kan øke boligverdien

Mange norske boliger kan ha blitt litt mer verdt som følge av senkede krav til oppholdsrom, ifølge eksperter på boligtaksering. Men lokale forhold er avgjørende for priseffekten.

– Det har kommet endringer i Byggteknisk forskrift, som inneholder bestemmelser om krav til oppholdsrom. Endringene innebærer at mange med enkle grep kan få en utleiedel i boligen sin, sier Lasse Evensen, leder for avdeling Oslo og Akershus i Norges Takseringsforbund (NTF).

De nye reglene ble innført fra årsskiftet, og gjør det enklere og rimeligere for mange huseiere å tilpasse boligen til utleie. Det gis unntak for flere tekniske krav når boligeier for eksempel søker om å gjøre om en kjeller til stue eller en bod til soverom innenfor en boenhet.

– I sum innebærer disse endringene at langt flere kan leie ut rom i egen bolig. Dette gir et inntektspotensial som i en del tilfeller også kan gi en verdiøkning, sier Evensen.

Han påpeker at det ofte er usikkert om en slik verdiøkning kan regnes ut ved å benytte kapitalisering av antatt leieinntekt, men mener allikevel at utslag kan vise seg ved et eventuelt boligsalg.

Får flere budgivere

– Vi er forsiktige med å legge denne effekten inn i en boligtakst, men i takst-rapporten kan det være relevant å nevne et oppstått utleiepotensial. Det vil medføre at flere blir interessert, og at selger får flere budgivere. For mange kjøpere kan muligheten til en løpende leieinntekt være avgjørende.

Lasse Evensen mener verdieffekten vil være tydeligst i områder der boligprisene ikke har steget alt for mye, samtidig som det finnes et lokalt marked for utleie.

– Det kan for eksempel gjelde byer som Drammen, eller studiesteder som Kristiansand eller Lillehammer. For sesong- eller korttidsutleie kan man også få utslag på steder man forbinder med sport og ferie, som Geilo.

For Oslo tror NTF-takstmannen verdieffekten for tiden vil være noe mindre, fordi boligprisene ligger så høyt, og på grunn av at leiemarkedet preges av en stor tilbudsside.

Mange krav droppet

Endringene som trådte i kraft fra 1. januar 2016 betyr i praksis at eiere av boliger det er søkt om bygging for før 1. juli 2011 ikke trenger å oppfylle alle tekniske krav til blant annet energi, tilgjengelighet, radon og dagslys når det søkes om bruksendring.

– Det er lempet på kravene til romhøyde, som kan være ned til 2 meter, og det er tilstrekkelig med ett vindu i hvert rom, så lenge kravet til rømningsvindu er oppfylt. Det stilles heller ikke lenger krav om utsyn fra vinduet, sier Evensen.

Også krav om trinnfri adkomst, dimensjonering for rullestolbrukere, passasjebredde og sideplass ved dør er opphevet. Lufting med ventil og vindu anses som tilstrekkelig. Kravene til isolasjon er senket, og man avgjør selv behovet for bodplass.

Takstbransjen opplever at mange nå ønsker å sette seg inn i de nye reglene.

Boligekspertene våre får jevnlig henvendelser om dette. Mange kjøpere og selgere ønsker å vite hva som må til for å oppgradere til oppholdsrom, og hva dette kan gi av verdiøkning og leieinntekt.– Det er også verdt å minne om at disse endringene må søkes om før endringene blir godkjente. sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norges Takseringsforbund.

Kontaktinfo

Lasse Evensen, leder for avdeling Oslo og Akershus i Norges Takseringsforbund, telefon 976 89 858
Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norges Takseringsforbund, telefon 982 08 121

Sist oppdatert 01.11.2021