Avhendingsloven blir endret

Regjeringen varsler endringer i avhendingsloven. Forslagene er langt på vei i tråd med takstbransjens anbefalinger.

Endringene er lansert i forbindelse med at Regjeringen legger frem en ny boligstrategi. Trygg bolighandel, godt bomiljø, effektive byggeprosesser og bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld er nøkkelord for satsingen.


Endringene innebærer at boligkontrakter med forbehold om at boligen «selges som den er», blir forbudt. Forslaget innebærer i praksis at man fjerner den såkalte vesentlighetsklausulen for mangler.

For å unngå konflikt om småsaker ønsker Regjeringen å presisere i avhendingsloven at kjøpere ikke nødvendigvis kan forvente en perfekt bolig når de kjøper brukt. Forventningene må tilpasses boligens alder, synlige tilstand og andre forhold.

Flere av punktene som nevnes for å oppfylle intensjonene får stor betydning for takstbransjen:
• Lovfesting av at kjøperen skal anses å kjenne til forhold som tydelig er beskrevet i en tilstandsrapport eller annen relevant salgsdokumentasjon
• Kjøperen kan da ikke påberope seg disse forholdene som mangler
• Det åpnes for å fastsette forskrifter med minstekrav til tilstandsrapporter som skal ha virkning etter avhendingsloven. Forskriftene skal kunne stille krav til innholdet i rapportene
• Det åpnes for også å stille krav til de bygningssakkyndige som utarbeider tilstandsrapportene

– For at kjøperen skal få mest mulig informasjon om boligen forut for salget, vil regjeringen foreslå at selgeren ikke lenger skal kunne ta «som den er»-forbehold eller lignende alminnelige forbehold ved salg til en forbrukerkjøper. Det kan bidra til at selgere i større grad vil ønske å avdekke svakheter ved boligen, for eksempel gjennom en tilstandsrapport, sier justisminister Tor Mikkel Wara i en pressemelding fra Regjeringen.

Norsk Takst er ser positivt på signalene fra Regjeringen.

– Først og fremst er det gledelig at politikerne nå beveger seg fra ord til handling, og tar aktive grep for å sikre en tryggere bolighandel. Vi har lenge ment at forbrukerne trenger et bedre vern enn i dag, og her tas det store skritt i riktig retning, sier adm. direktør Are Andenæs Huser.

Samtidig peker han på at det er behov for å studere helheten i forslagene grundig.

Regjeringen varsler at det også skal kunne stilles krav til de bygningssakkyndige (takstmenn) som utarbeider tilstandsrapporter. Vi imøteser slike krav i form av en autorisasjonsordning for takstmenn, sier Huser.

Forslagene om lovendringer ventes fulgt opp av en proposisjon til høsten.

Sist oppdatert 01.11.2021