En seier for boligkundene

Stortingets vedtak om endringer i Avhendingsloven vil bety økt trygghet i bolighandelen, mener Norsk takst. Det blir mer forutsigbarhet og færre konflikter, spår bransjeorganisasjonen.


Torsdag 16. mai vedtok Stortinget å endre Avhendingsloven, og dermed reglene for boligomsetning i Norge. Den viktigste endringen blir at selger ikke lenger kan ta forbehold om at boligen «selges som den er», men må dokumentere tilstanden.

– Det innebærer et sterkt insentiv for å innhente gode tilstandsrapporter laget av kompetente takstmenn, slik at eventuelle feil og mangler avdekkes og beskrives bedre enn det som er vanlig i dag, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk takst.

Det er også gitt en hjemmel til å regulere krav til tilstandsrapportene og de bygningssakkyndige, og åpnet for en autorisasjonsordning for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse og motvirke uheldige bindinger.

Styrker forbrukernes vern

– Vi er glade for at stortingsflertallet har sett situasjonen, og ønsker å styrke forbrukernes vern mot risikoen ved å handle bolig. Nå avventer vi de nærmere forskriftene fra departementet, som vil klargjøre tidspunkt for ikrafttredelse og nødvendige overgangsregler.

Det har gått ti år siden det regjeringsoppnevnte Takstlovutvalget la frem sin innstilling med forslag til regelverk for å sikre at det foreligger relevant informasjon ved markedsføring og salg av boliger. Etter flere høringsomganger la Regjeringen frem en proposisjon i fjor.

– Prosessen har tatt tid, men politikerne som nå har sikret flertall for endringene fortjener ros for sin beslutningsvilje, som betyr en klart sterkere beskyttelse av forbrukernes interesser, sier Huser.

Bra for alle parter

Dagens regler har bidratt til at det i en del tilfeller har lønt seg å si minst mulig om boligen tilstand, mener Sture J. Pettersen, president i Norsk takst.

– Dette vil nå endre seg, og vi mener alle parter er mest tjent med grundigere boliginformasjon og mer åpenhet. Vi registrerer at noen foreløpig er skeptiske, men føler oss overbevist om at de vil se mer positivt på det etter hvert som de nye reglene får virke.

Takstbransjen håper at alle aktørene i eiendomshandelen nå kan starte en konstruktiv dialog om hvordan de nye reglene skal implementeres best mulig, slik at Stortingets og Regjeringens intensjoner blir oppfylt.

– Å se at færre boligkunder krangler og at flere blir fornøyd vil bli en glede for oss alle, sier Pettersen

Sist oppdatert 01.11.2021