Bred enighet om den nye avhendingsloven

Tirsdag inviterte Norsk takst og Norges Eiendomsmeglerforbund til debatt om tryggere bolighandel under Arendalsuka. Bransjen og politikerne til stede var samstemte om at de nye reglene i avhendingsloven nå må få virke.

Se debatten her: https://www.youtube.com/watch?v=Vk6l0yKrbBw

Må ha is i magen

– Vi må ha is i magen og se hvordan den nye loven vil virke, sa stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen.

Hun viste til at høringsinstansene hadde hatt ulikt syn på om de nye reglene vil virke konfliktdempende eller ikke, og mente man må ta seg tid til å finne ut hvem som hadde rett.

Også hennes komite-kollega fra Høyre, Torill Eidsheim, understreket viktigheten av at den nye loven får tre i kraft og at utviklingen blir fulgt nøye etter hvert som man får erfaringer med den.

– Vi må fortsette dialogen og følge tett opp, men det er ingen grunn til å anta at det blir flere konflikter, sa hun.

Tror på lavere konfliktnivå

Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseierne, ga Arbeiderpartiets representant ros for holdningen om at loven må få virke for å se om den oppfyller hensikten.

Han ga også honnør til byråkratiet som har jobbet med teksten til de nye forskriftene, og mente disse var blitt både klare og forståelige.

– For vår del er vi trygge på at god informasjon vil bidra til lavere konfliktnivå. Fra start kan det kanskje bli noen flere konflikter, men slik vil det gjerne være når nye spørsmål trenger å belyses rettslig før det oppnås en avklarende fortolkning, sa Meyer.

Kompetansekrav

Olav Kasland, fagdirektør i Forbrukerrådet, pekte på at det ideelt sett også burde blitt definert et utdanningskrav for de bygningssakkyndige, men mente forskriften generelt er blitt veldig bra og detaljert.

– Vi har fått en lov som jeg er sikker på at vil gi en tryggere bolighandel, sa han.

Carl O. Geving, adm. direktør i NEF, ga uttrykk for at hans klare inntrykk er at politikerne ikke har lukket døren for å fastsette kompetansekrav, og at det kan være en mulighet litt lenger frem i tid.

– Viktigst nå er å få på plass en standard for hva rapportene skal inneholde. Også meglers rolle blir mer krevende, vi har fått et betydelig informasjonsansvar, sa Geving.

Skal være uavhengige

For takstbransjen handler det nå om å sørge for at det kan leveres gode og forståelige rapporter som folk skal kunne stole på, mente administrerende direktør Daniel Ø. Helgesen i Norsk takst.

Han understreket at meglere og takstmenn tradisjonelt har samarbeidet godt og ryddig, og sa seg glad for det brede samarbeidet også i lovarbeidet.

– Samtidig er det bra at det nå også stilles strenge krav til takstmenns uavhengighet, slik at alle eventuelle inntrykk av uheldig samrøre bransjeaktørene imellom blir borte, sa Helgesen.

Sist oppdatert 01.11.2021