Boligselgerne har fått kalde føtter

Mange boligeiere har begynt å tvile på om de ønsker å gjennomføre et planlagt salg, viser en situasjonsrapport fra landets takstmenn. En betydelig andel frykter tap fordi de er nødt til å selge.

Ved befaringer opplever nå seks av ti takstmenn eksempler på at boligeierne er blitt usikre på om de vil gjennomføre salgsplanene denne våren, viser en medlemsundersøkelse fra bransjeorganisasjonen Norsk takst. Drøyt 400 boligtakstmenn har svart.


– 17 prosent av takstmennene rapporterer at mer enn halvparten av selgerne gir uttrykk for slik tvil. Kun 14 prosent oppgir at oppdragsgivers ønske om å selge virker uforandret. Det er med andre ord svært mange som nøler, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk takst.


Halvparten av takstmennene møter også eiere som frykter å lide store tap, fordi de allerede har kjøpt ny bolig, og er nødt til å selge. 12 prosent svarer at dette gjelder flertallet av selgerne.


– Oppfatningen om at vi står foran et kraftig prisfall i markedet synes allikevel ikke å være utbredt blant boligeierne. Det er graden av usikkerhet som har økt, og skaper engstelse, sier Huser.

Verdiøkning med enkle grep

 

Enkel oppgradering kan bidra til å sikre en god salgspris i et vanskelig marked, mener Sture J. Pettersen, president i Norsk takst.


– Hvis overflatene er slitte, kan det lønne seg å male vegger og karmer, kanskje også bytte fronter og benkeplate på kjøkkenet. Det hever helhetsinntrykket, sier Pettersen.


Hvis eiendommen omfatter uterom som trenger fornyelse, anbefaler han også å legge litt arbeid i dette. Takstbransjens erfaring er at eier får godt betalt for investeringer i egen hage.


– Ved befaring kan det være smart å spørre også om slike ting. Takstmannen kan gi gode råd om hva som er lønnsomt å gjøre før salget, og i mange tilfeller også bistå med et prisestimat.

Færre boliger takseres

Corona-krisen og strenge smitteverntiltak har store konsekvenser for boligspesialistene i Norsk takst.


– 84 prosent opplever at oppdragsmengden har sunket. Halvparten rapporterer at fallet utgjør mer enn 40 prosent. 17 prosent oppgir at de i praksis står uten oppdrag, sier Are Andenæs Huser.


En tredjedel mener dessuten at oppdragsmengden ser ut til å synke ytterligere i tiden fremover.


– Vanligvis er våren høysesong i boligomsetningen, men disse svarene kan være en tidlig indikasjon på at utbudet i år blir lavere enn vanlig. Færre takstoppdrag betyr at færre boliger vil bli lagt ut for salg. Vårt håp er at dette kun er en kortsiktig effekt, og at stabiliteten i boligmarkedet vil bestå.

Sist oppdatert 01.11.2021