Ber om takstmannens prisvurdering

Svært mange kjøpere ringer takstmannen fordi de føler seg usikre på hva boligen er verdt, viser en ny undersøkelse. Også mange eiendomsmeglere søker råd før de setter prisantydning.

Etter at eiendomsmeglerne bestemte seg for å sette boligpris alene, har andelen kjøpere som spør takstmannen til råds vist klar økning, viser en undersøkelse fra Norges Takseringsforbund (NTF).

Svært ofte gjelder spørsmålene usikkerhet rundt boligens markedsverdi.

Rundt 400 boligtakstmenn har deltatt i undersøkelsen. Seks av ti opplever å få direkte henvendelser fra mulige kjøpere. 42 prosent svarer dessuten at antall slike henvendelser har økt etter at meglerne i fjor faset takstmennene mer konsekvent ut av verdisettingen.

– Over halvparten av takstmennene som blir kontaktet av kjøpere oppgir at markedsverdi er et tema som i slike sammenhenger bringes på bane. Dette bekrefter at forbrukerne både ønsker og trenger en objektiv vurdering før de legger inn bud, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i NTF.

Usikre forbrukere

I storbyer som Bergen og Oslo er etterspørselen etter takstmannens prisvurdering særlig stor.

– Her rapporterer nær 60 prosent av takstmennene om en økning i antall henvendelser fra forbrukere. Av disse opplever syv av ti at markedsverdien er et tema som tas opp. I pressområdene bidrar nok sterk prisvekst og raske budrunder til mer usikkerhet blant kjøperne, sier Huser.

Eiendomsmeglerne og deres bransjeorganisasjoner har i løpet av det siste året gjennomført endringer som medfører at beregning av markeds- og låneverdi ikke lenger skal være en del av takstmenns rapporter.

– Vi har advart mot dette, i likhet med Forbrukerrådet og mange andre. Sett fra et samfunns- og forbrukerperspektiv er dette en uheldig utvikling, sier Huser.

Også meglerne spør

Selv om meglerne vil sette prisen alene, hender det i praksis ofte at de innhenter takstmannens vurdering under hånden.

– I undersøkelsen oppgir seks av ti takstmenn at de får slike henvendelser. 25 prosent svarer faktisk at meglerne nå spør dem oftere til råds om markedsverdi enn før.

I Oslo og Akershus er dette enda vanligere enn for landet som helhet.

– Her opplever 75 prosent av boligtakstmennene å bli spurt om markedsverdi av eiendomsmeglerne. Nær halvparten av dem svarer også at dette skjer oftere enn tidligere. Men prisantydningen megler går ut med kan allikevel selvsagt avvike fra våre verdivurderinger, sier Are Andenæs Huser i NTF.

Sist oppdatert 01.11.2021