Enebolig gir dobbelt areal for samme sum

Boligtypen har stor betydning for hvor mye plass man får for pengene, viser en fersk analyse fra Prognosesenteret. Å velge enebolig gir som regel en betydelig kjøpsrabatt.

Høy tillit i tregt marked

Høy tillit i tregt marked

Oppdragsmengden for landets takstmenn faller som følge av Corona-krisen, men tilliten til bransjens rolle i verdivurdering av boliger er skyhøy, viser en ny undersøkelse.

Boligselgerne har fått kalde føtter

Boligselgerne har fått kalde føtter

Mange boligeiere har begynt å tvile på om de ønsker å gjennomføre et planlagt salg, viser en situasjonsrapport fra landets takstmenn. En betydelig andel frykter tap fordi de er nødt til å selge.

Takstbransjen venter oppdragstørke

Takstbransjen venter oppdragstørke

Etterspørselen etter ferske rapporter fra landets boligtakstmenn har holdt seg godt oppe til tross for Corona-krisen, viser nye tall. Nå ser imidlertid bransjen tegn til rask oppbremsing.

Regjeringen sender ny forskrift på høring

Regjeringen sender ny forskrift på høring

Regjeringen vil ha nye bestemmelser om offentlig godkjente tilstandsrapporter fra offentlig godkjente takstmenn. Forslaget innebærer en betydelig endring av norsk bolighandel og en historisk anerkjennelse av takstfagets betydning for trygg boli...

Nytt verktøy for bedre språk

Nytt verktøy for bedre språk

En ny språkveileder blir nå tilgjengelig for norske takstmenn. Hensikten er å bidra til at rapportene blir klarere og mer forståelige for folk flest.

Minus for el-anlegg og brannvarsling

Minus for el-anlegg og brannvarsling

Det elektriske anlegget og systemene for brannvarsling er sjekkpunktene som trekker mest ned når takstmenn vurderer tilstanden på norske gårdsbruk, viser en ny undersøkelse.

En seier for boligkundene

En seier for boligkundene

Stortingets vedtak om endringer i Avhendingsloven vil bety økt trygghet i bolighandelen, mener Norsk takst. Det blir mer forutsigbarhet og færre konflikter, spår bransjeorganisasjonen.

Stortinget vedtar nye boligsalgsregler

Stortinget vedtar nye boligsalgsregler

Regjeringspartiene støtter i all hovedsak de foreslåtte endringene i Avhendingsloven, viser dagens innstilling fra Kommunal- og forvaltningskomiteen. Stortinget ventes å fatte vedtak 16. mai.

Ser stort potensial i samarbeid med NITO

Ser stort potensial i samarbeid med NITO

Sammenslutningen av de tidligere takstforbundene har vist seg å være en riktig beslutning, mener presidentene i NITO og Norsk takst. Mye er oppnådd, og arbeidet med å bygge felles kultur er godt i gang.

Lovforslag på høring i Stortinget

Lovforslag på høring i Stortinget

Forslagene til endringer i avhendingslova ble diskutert i en høring på Stortinget torsdag. Norsk takst gjentok sin støtte til lovutkastet, som etter bransjens mening vil bidra til tryggere bolighandel.

Advarer mot skjeggkre-hysteri

Advarer mot skjeggkre-hysteri

Skjeggkre lar seg bekjempe, og nye metoder gir grunn til optimisme, ifølge eksperter. Flere fagmiljøer advarer nå mot å la frykten for det lille insektet ta overhånd.

Må ta tap når skaden rammer

Må ta tap når skaden rammer

Mange boligeiere er for dårlig sikret mot skader på hjem og verdier, ifølge en ny undersøkelse. Takstmenn ser jevnlig eksempler på underforsikring og manglende dekning.

Et stort steg nærmere trygg bolighandel

Et stort steg nærmere trygg bolighandel

Regjeringen foreslår endringer i avhendingsloven, og anbefalingene fra Norsk takst har blitt lyttet til. Nå blir det tryggere å handle bolig, mener administrerende direktør Are Andenæs Huser.

Dårlig utbedring gir nye bygningsskader

Dårlig utbedring gir nye bygningsskader

Bygningsskader som skal dekkes av forsikringsselskapene blir ofte ikke godt nok utbedret, ifølge takstbransjen. Dermed øker risikoen for ny skade på et senere tidspunkt.

God skadetaksering gir høy samfunnsverdi

God skadetaksering gir høy samfunnsverdi

Betydningen av god skadetaksering må løftes tydeligere frem, mener Sture J. Pettersen, president i Norsk takst. I tiden fremover blir det en prioritert oppgave for organisasjonen å synliggjøre situasjonen på fagområdet, og peke på de utfordring...

Norsk takst på høringsmøte om trygg bolighandel

Norsk takst på høringsmøte om trygg bolighandel

De varslede endringene i avhendingsloven var tema da Justisdepartementet avholdt høringsmøte om trygg bolighandel torsdag. Norsk takst pekte på behovet for minstekrav til tilstandsrapporter og autorisasjonsordning for takstmenn.

Avhendingsloven blir endret

Avhendingsloven blir endret

Regjeringen varsler endringer i avhendingsloven. Forslagene er langt på vei i tråd med takstbransjens anbefalinger.

Samlingen av takstbransjen sluttført

Samlingen av takstbransjen sluttført

Samordningen av Norges Takseringsforbund og NITO Takst er nå gjennomført. I helgen fikk den nye, felles bransjeorganisasjonen nytt bruksnavn og ny president.

NTF reagerer på økt naturskade-grense

NTF reagerer på økt naturskade-grense

Norges Takseringsforbund er i stigende grad bekymret for situasjonen rundt taksering etter naturskader. Takstbransjen er særlig negativ til den forhøyede grensen for krav om takst.

Flomfaren er ikke over: Slik sikrer du dine verdier best!

Flomfaren er ikke over: Slik sikrer du dine verdier best!

Vannstanden stiger fremdeles i flere vassdrag i Norge, og faren for store ødeleggelser er på ingen måte over, advarer Norges Takseringsforbund. Skaff deg en tilbakeslagsventil, få verdiene dine opp fra gulvet og sørg for at vann får fritt leide...

Ber om takstmannens prisvurdering

Ber om takstmannens prisvurdering

Svært mange kjøpere ringer takstmannen fordi de føler seg usikre på hva boligen er verdt, viser en ny undersøkelse. Også mange eiendomsmeglere søker råd før de setter prisantydning.

Tomtefeste

Ny festeavgift må kreves i løpet av året

Nyttårsaften 2017 utløper fristen for grunneier til å kreve ny festeavgift i festeforhold som er forlenget på samme vilkår i medhold av tomtefesteloven. Hvis grunneier oversitter denne fristen, v...

Glemmer kjøkkenets store støvsamler

Glemmer kjøkkenets store støvsamler

Bare de færreste husker å rengjøre radiatoren og kompressoren på baksiden av kjøleskapet, ifølge eksperter på el-taksering. Jevnlig støvsuging minsker slitasjen og forlenger skapets levetid.

Lurt å koble ut hvilestrøm i ferien

Lurt å koble ut hvilestrøm i ferien

Napp ut alt som trekker unødvendig strøm før du drar på sommerferie, råder eksperter på el-taksering. Apparater i hvilemodus kan øke både brannfaren og strømregningen.

Opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og takstbransjen (Norges Takseringsforbund og NITO Takst) har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn. Avtalen innebærer at det settes nye krav til kompetanse h...

Syv av ti stoler mest på takstmannen

Syv av ti stoler mest på takstmannen

70 prosent av norske forbrukere mener takstmannen er best egnet til å vurdere verdien på en bolig som skal selges, viser en ny undersøkelse. Tilliten til eiendomsmeglerne er derimot tynnslitt.

Mange boligkjøpere angrer siste bud

Mange boligkjøpere angrer siste bud

Hver femte kjøper hadde droppet det siste budet hvis de hadde visst om boligens feil og mangler, viser undersøkelse. Mange synes også de fikk for lite informasjon på forhånd.

Har for få elektriske vegguttak

Har for få elektriske vegguttak

Seks av ti nordmenn bruker skjøteledning med mange uttak for å få strøm til elektrisk utstyr, viser ny undersøkelse. Eksperter advarer mot brannfaren, særlig nå i julemåneden.

Mange bad bygges av ufaglærte

Mange bad bygges av ufaglærte

Mange boligeiere lar ufaglærte gjøre håndverksjobber som forutsetter bransjefaglig autorisasjon, viser ny undersøkelse. Resultatet kan bli dyre skader og lavere verditakst.

Lar oss friste av nymalte vegger

Lar oss friste av nymalte vegger

Som boligkjøpere lar vi oss lett påvirke av ny og fristende overflatebehandling, ifølge en fersk undersøkelse. Mange tror dessuten de unngår trøbbel hvis boligen er relativt ny.

Helt konge med balkong

Helt konge med balkong

Når blokkleiligheten får balkong kan boligverdien øke med dobbelt så mye som byggekostnadene, ifølge taksteksperter. I mange boligsameier er slike prosjekter et hett diskusjonstema.

Vil oftere på hjemmebesøk

Vil oftere på hjemmebesøk

Eiere av dyre verdigjenstander risikerer store tap hvis ikke dokumentasjon og forsikring er i orden, påpeker eksperter. Takstbransjen mener flere kunne trenge et hjemmebesøk.

Vil putte penger i gårdsbygninger

Vil putte penger i gårdsbygninger

Norske bønder ville gitt gårdens bygningsmasse høyest prioritet hvis de kunne investert mer penger, viser en ny undersøkelse. Mange ligger på etterskudd med vedlikeholdet.

Ser ofte byggefeil i kjellerstua

Ser ofte byggefeil i kjellerstua

Det bygges svært ofte feil når uinnredede kjellere oppgraderes til stue eller soverom, ifølge takstbransjen. Resultatet kan bli fuktskader, sopp og helsefarlig inneklima.

Kan avdekke langt flere boligfeil

Kan avdekke langt flere boligfeil

Innfasingen av mer omfattende takster vil bety at langt flere boligfeil oppdages, ifølge en ny undersøkelse. Ofte dreier det seg om mangler som påfører kjøper snarlige utgifter.