Lisenspakker

Lisenspakker

Det er nødvendig å aktivere en lisenspakke for å få tilgang til rapporter i takseringsverktøyene. Kjøp av lisens gir tilgang til alle rapporter man har aktive sertifikater for.

 Se etter handlekurv til høyre på førsteside i E-tiq. Seksjonen er inndelt i "Kjøp lisenser" og "Mine lisenser". 

Under "Kjøp bestillinger" velger du ønsket lisenspakke og eventuelt bestillinger av tilleggsprodukter. Lisenspakken blir aktivert direkte etter bestilling. Det tar  Faktura sendes i etterkant av bestilling.

Ved bestilling av lisenser i butikkløsningen i E-tiq, får du tilgang til både E-tiq og Webtakst.

Oppgradering av lisenspakker kan gjøres ved behov, og/eller Verdi NTFS vil informere når det nærmer seg oppgradering av lisenspakke. Dette skjer automatisk når rapportantallet nærmer seg neste nivå, såfremt det ikke er kjøpt for Fri bruk.

Slik bestiller du ønsket lisenspakke

 1. Velg lisenspakke
  For å få tilgang til rapportene i E-tiq og Webtakst må du først velge ønsket lisens for året. Velg mellom Liten (5 000 kr), Stor (9 000 kr) eller Fri bruk (12 500 kr). Dette gjøres kun en gang. Bekreft vilkårene i lisensavtalen og du vil umiddelbart få aktivert din tilgang til rapporter i systemene. Du får tilgang til alle rapporter som du har sertifikater for (alle dine godkjenningsområder). 
 2. Programvare etableringskostnad er kun for nye medlemmer og er en engangskostnad.
 3. Dersom du skal bruke Takstnøkkelen, krysser du av for dette nederst i butikkløsningen. Du betaler for pakken Fri Bruk (12 500 kr), og har samtidig tilgang til alle lisenser i e.tiq.no. Klikk også av for Arkivmodul. Vedlikeholdsavgift for arkivmodulen er 500 kr. 
 4. Velg tilleggsprodukter
  Velg ønskede tilleggsprodukt (eksempelvis Svea finans, Ambita eller Holtes Prisbase). Bestilling av lisenser knyttet til eksterne tjenester vil kreve behandlingstid.
 5. Rapportene kan brukes fritt mellom systemene E-tiq og Webtakst.
  Har du valgt Liten eller Stor lisespakke vil du bli varslet før det er tomt, slik at du kan oppgradere til en annen lisenspakke.
  Det vil ikke bli refundert for lisenspakker som ikke er benyttet.

Lisenspakker

Følgende lisenspakker er tilgjengelig og må kjøpes i forkant av bruk:

 • LITEN - 5 000 kr per år i lisensavgift.
  Gjelder for de som produserer 50 eller færre rapporter.
 • STOR - 9 000 kr per år i lisensavgift.
  Gjelder for de som produserer 100 eller færre rapporter.
 • FRI BRUK - 12 500 kr per år i lisensavgift.
  Gjelder for de som produserer mer enn 100 rapporter.

Medlemsforetak som har ti eller flere lisenser gis rabatt på 10 % på lisensene.

Sist oppdatert 29.08.2018