Internasjonalt samarbeid

Norsk takst representerer den norske takseringsbransjen i alle viktige fagfora internasjonalt. Samarbeidet omfatter både europeiske og verdensomspennende organisasjoner.

Det internasjonale samarbeidet bidrar til at Norsk takst tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet. Samtidig er vi med og kan gi takseringsfaget en norsk stemme på verdensbasis.

Medlemskap i TEGoVA

Som eneste takstorganisasjon i Norge har Norsk takst medlemskap i TEGoVA, som er den europeiske sammenslutningen for takstorganisasjoner. NTF er også representert i den internasjonale komiteen for takseringsstandardisering, IVSC.

Samarbeidet bidrar til profesjonalisering og standardisering på tvers av landegrenser, og er til stor nytte.

Sist oppdatert 23.06.2018