Om Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets takstmenn og takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet, og på mange ulike fagfelt som bolig, næringseiendom, skade, landbruk, el, teknologi- og spesialområder.

Organisasjonen ble etablert 1. januar 2018, som et resultat av at Norges Takseringsforbund og NITO Takst slo seg sammen. De stiftende forbundene hadde hver for seg en lang og innholdsrik historie som interesseorganisasjoner, og har i en årrekke stått sentralt i arbeidet med fag og næringspolitikk, ikke minst i forsvaret av forbrukernes interesser i boligomsetningen, og i arbeidet for at takstmenns kompetanse skal være til best mulig til nytte i forbindelse med vurdering og utbedring etter skader.


Nå var tiden moden for å forene kreftene, og dermed styrke posisjonen både som fagmiljø, i arbeidet med å fremme bransjens synspunkter på viktige samfunnsområder og i kontakten med bransjer og interessenter vi har en løpende dialog med.


Samtidig gir samlingen av ressursene mulighet til ytterligere å effektivisere et omfattende service- og tjenestetilbud til medlemmene, samt samordne og kvalitetssikre takstutdanning og sertifisering på best mulig måte. Dette sikrer at takstfolk i Norge alltid har et godt, faglig fundament, og en tyngde som gir kundene trygghet.


Norsk takst representerer dessuten bransjen i europeiske og internasjonale takstorganisasjoner. På den måten kan vi sørge for at norske takstmenn tidlig tilpasser seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som vi er med og kan gi takseringsfaget en norsk stemme på verdensbasis.

Kontakt ansatte

Are Andenæs Huser

Are Andenæs Huser

Administrerende direktør

+ 47 22 08 76 00

Espen Fuglesang

Espen Fuglesang

Fagdirektør

+ 47 22 08 76 00

+47 905 21 077

Catharina Kruse

Catharina Kruse

Markedssjef

22 08 76 00

982 08 119

Ingrid Nomme

Ingrid Nomme

Prosjekt- og utviklingssjef

+ 47 22 08 76 00

+ 47 934 39 025

Nils Øyvind Andersen

Nils Øyvind Andersen

Fagsjef

+47 22 08 76 00

+47 909 88 852

Aileen K.  Blom

Aileen K. Blom

Administrasjonssekretær

22 08 76 00

982 08 112

Liv-Marit  Grier

Liv-Marit Grier

Økonomisjef

+ 47 22 08 76 00

+ 47 404 84 735

Marianne  Bilden

Marianne Bilden

Regnskapsfører

+ 47 22 08 76 00

+ 47 982 08 115

Vi setter pris på Norge

Norsk takst