Søknadskjema for TRV-godkjenning

Norsk takst er akkreditert for utsteding av godkjenning som TEGoVA Residential Valuer (TRV) www.tegova.org. Dette er den fremste godkjenning for verdivurderere av boligeiendom på europeisk nivå, og det stilles krav til både erfaring og kunnskap.

Det bekreftes at jeg:

  • er sertifisert for Verditaksering av bolig, og er tilknyttet et medlemsforetak av Norsk takst. 
  • har aktivt taksert boligeiendommer de 6 siste årene.
  • har utarbeidet minimum 12 rapporter pr. år de siste 2 årene.
  • har fulgt obligatorisk etterutdanning på minimum 20 timer pr. år.
  • tillater Norsk takst, om nødvendig, å be om ytterligere informasjon vedr. min kompetanse og utdanning
  • har gjennomført TRV-kurs i 2017 eller våren 2018. *)

*) FRITAK fra TRV-kurs gis ved gjennomført MER-kurs modul 1-5 i perioden 2012-2016.

Påmelding til TRV-kurs via www.NEAK.no 

 

Fyll inn adresser på 12 eiendommer du har verditaksert.

Last opp PDF-kopi av 2 av rapportene.

 

Informasjon om søker
Referanserapport 1
Referanserapport 2
Øvrige referanserapporter

Sist oppdatert 23.06.2018