Krav til sertifisering

Krav til sertifisering

Det er kun Norsk taksts takstutdanning som kvalifiserer til sertifisering i Norsk takst. Utdanning tilbys gjennom Norges Eiendomsakademi (NEAK).

For å bli medlem i Norsk takst må du være tilknyttet et registrert foretak og tilfredsstille kravene som stilles i forbundets vedtekter. I tillegg må Norsk taksts andre krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt. Nedenfor finner du kravene til sertifisering. 

Søk medlemskap her

Eksamen med karakteren C eller bedre er et generelt krav på alle studiene ved Norges Eiendomsakademi. Studenten er selv ansvarlig for å søke om godkjenning av studiepoeng i høgskolesystemet.

Bolig (verdi)

Med bakgrunn som Mesterbrev (bygg, tømrer, mur), Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering
 • Verditaksering av boliger
 • Gjennomført Våtromskurs; Grunnmodul og Modul C, samt prosjektoppgave.

Bolig (tilstand)

Med bakgrunn som Mesterbrev (bygg, tømrer, mur), Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering
 • Tilstandsanalyse av boliger (kurset NS 3600 midtseminar ved studiet)  
 • Gjennomført Våtromskurs; Grunnmodul og Modul C, samt prosjektoppgave.

Skade 

Med bakgrunn som Mesterbrev (bygg, tømrer, mur), Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt og Ansatt i forsikringsselskap (Minimum 5 års erfaring + bygningsteknisk utdanning på fagbrevnivå), må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn
 • Gjennomført Våtromskurs; Grunnmodul og Modul C, samt prosjektoppgave.

Skjønn 

Med bakgrunn som Mesterbrev (bygg, tømrer, mur), Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt og Ansatt i forsikringsselskap (Minimum 5 års erfaring + bygningsteknisk utdanning på fagbrevnivå), må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn
 • Gjennomført Våtromskurs; Grunnmodul og Modul C, samt prosjektoppgave.

Næring

Med bakgrunn som Byggingeniør, Teknisk fagskole bygg, Sivilarkitekt, Siviløkonom, Eiendomsutvikler (bachelor) * Mesterbrev (bygg, tømrer, mur)

 • Innføring i taksering og  taksering av næringseiendom
 • Tilleggsutdanning: Utdanning/sertifisering innenfor boligtaksering:
  • Innføring av taksering av verditaksering
  • Gjennomført Våtromskurs; Grunnmodul og Modul C, samt prosjektoppgave.

Landbruk

Med bakgrunn som:

  • Agronom, Agrotekniker, Skogtekniker,  Sivilagronom, Forstkandidat eller Skogingeniør,

må følgende krav om utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt:

 • Innføring i taksering
 • Verditaksering av landbrukseiendommer

Taksering av teknologi og spesialområder

Kravene er under utarbeidelse. Ta kontakt med Norsk takst for vurdering av din kompetanse.

Sist oppdatert 23.06.2018